Halkær

Vadested for nutiden

Årtusinde gammel overgang genindviet ved Sjøstrup bro

AARS:Kun Robin Hood og hans gæve svende manglede, ikke mindst Little John med sin kraftfulde vandrestav, da en større skare naboer, lodsejere, politikere og embedsmænd, pressen og andet godtfolk i går samledes på den anden side af Herredsbækken, som Halkær Å hedder ved Sjørstrupbro uden for Aars. Gennem snart en del år har amtet arbejdet på at genskabe naturen på strækningen. Bid efter bid er blevet lagt til og ved højtideligheden onsdag kunne Peter Larsen fra Naturkontoret nævne, at der tidligere mellem det gamle og nu genindviede vadested og den moderne Sjørstrup bro kun blev fanget tre fisk. I foråret gav elektrofiskeri 300 fisk på bare hundrede kvadratmeter vand. Det er ikke blot bemærkelsesvædigt i Halkær Å, men også set over hele landet. Ved at sno vandløbet får fiskene bedre vilkår. Der blev da også smidt gydegrus i åen ved indvielsen. Sammen med å-snoningerne er vandspejlet blevet sænket og det kan medføre oversvømmelser, som til gengæld kan aftage noget af kvælstoffet fra landbruget inden vandet løber ud i Limfjorden.