Motionsidræt

Vadum IF sætter skub i motionen

Idrætsforeningen vil have fat i omkring 900 mennesker, som ikke dyrker motion

VADUM: Omkring 1500 personer i Vadum dyrker motion i eller uden for en klub. Til gengæld er der ca. 900 personer der ikke dyrker motion - overhovedet. Det vil Vadum IF gøre noget ved, og det gør foreningens motionsgruppe med udgangspunkt i, at det er lige så farligt at være fysisk inaktiv, som det er at ryge! Derfor har gruppen besluttet, at gennemføre et motionsarrangement tirsdag13. maj, hvor alle mellem 16-100 år indbydes til at deltage i forskellige former for motion; løb, gang, cykling, petanque og kroket, svømning og styrketræning. Arrangementet er et led i Sundhedsstyrelsens kampagne i uge 20 for at få befolkningen til at dyrke mere motion, men lederne i Vadum Idrætsforening vil mere end det. Samme aften - efter de forskellige motionsformer - holdes et møde for at undersøge interessen for etablering af et organiseret og struktureret motionstilbud i idrætsforeningens regi. Per Kloster fra Vadum IF fortæller, at Sundhedsstyrelsens kampagne er bygget op omkring en fakkelkæde, der skal sætte fokus på styrelsens anbefaling om minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet. De 30 minutter kan sagtens opdeles i to. Alle former for fysisk aktivitet tæller, så det kan blive en del af hverdagen. Cykelturen til og fra arbejde, fangeleg med ungerne, gåturen til stoppestedet, støvsugning, havearbejde, hundeluftning og meget mere. - I Vadum vil vi også gerne tilbyde et fællesskab hvor motionister kan mødes. Fællesskabet har mange værdier. Det er fællesskabet der får os op af sofaen, når vejret er dårligt, vi er trætte - eller bare ikke orker at dyrke motion, lyder Klosters budskab. Per Kloster henviser samtidig til de mange anbefalinger og videnskabelige dokumentationer for, at fysisk aktivitet er forebyggende i forhold til livsstilssygdomme som hjerte-karsygdomme, sukkersyge, forhøjet blodtryk og kræft. - Fysisk inaktivitet er faktisk blevet et af de største problemer for folkesundheden i den vestlige verden - og dermed også Vadum, fastslår Per Kloster. Motionsarrangementet får Vadum-hallen som hovedkvarter. Her er der omklædnings- og badefaciliteter. Der er tilrettelagt spadsere-, løbe- og cykelture rundt i og omkring byen, svømning i hallen, petanque og kroket på anlægget ved sportspladsen, og som noget helt specielt har Vadum IF denne aften lånt motionscentret i Color Print's hal. brula