Affald

Vadum sender skidtet til Aalborg

Byens renseanlæg lukker efter 40 år, og dermed er en gammel målsætning opfyldt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En dag med både be­gra­vel­se og dåb i Vad­um. Fla­get var dog helt oppe ved den ny pum­pe­sta­tion, da kloakforsyningschef Bjar­ne Niel­sen og for­sy­nings­råd­mand Preben Pe­der­sen an­kom via den grå lø­ber.

VADUM:Da han for mange år siden satte sig i en rød skinnebus i Thisted for at søge lykken i Aalborg, gjorde skinnebussen stop i Vadum. Dengang havde Preben Pedersen ingen anelse om, at han 45 år senere ville vende tilbage samme sted for at lukke det lokale renseanlæg. Det skete i går, da forsyningsrådmanden trykkede på en knap, som startede pumperne til en ny pumpestation på det gamle renseanlæg, som egentlig ikke er så gammelt endda. 40 år fik det i spildevandets tjeneste. Nu bliver Vadums spildevand nemlig ledt til Renseanlæg Øst i Aalborg via Vestbjerg. Dermed er et 35 år gammelt mål nået nemlig at reducere cirka 40 mindre renseanlæg til nogle få stykker. I dag er der to store tilbage i Aalborg øst og Mølholm, og der er ikke længere udløb til små åer og bække. Udløbet sker nu kun i Limfjorden. Målet er at optimere driften og gavne miljøet, og for borgerne i Vadum og omegn, inklusive Flyvestation Aalborg, vil det ikke umiddelbart have nogen mærkbar effekt, at det lokale renseanlæg er nedlagt og erstattet med en pumpestation. Nogle af vandbassinerne bliver bevaret, så de kan tage trykket, når der er kraftige regnskyl. Resten af bassinerne bliver fyldt op med jord, og bliver sået til med græs. I Vadum vil der dog formentlig ske noget i løbet af de kommende år. Byen har nemlig fælleskloak for regn- og spildevand, og der er allerede kapacitetsproblemer i en del af byen, så derfor skal byrådet på det kommende byrådsmøde tage stilling til, om der skal laves separatkloakering i den sydlige del af byen.