Vægttab og motion mod impotens

Op mod en trediedel af meget overvægtige mænd med rejsningsproblemer kan genvinde deres seksuelle funktion ved at tabe sig og blive mere legemligt aktive. Det viser en ny italiensk undersøgelse. Deltagerne i undersøgelsen var 110 mænd i alderen fra 35 til 55 år med fedme eller svær overvægt (BMI over 30). De havde alle rejsningsproblemer, men ikke sukkersyge, for højt blodtryk eller problemer med fedtet i blodet. Halvdelen af forsøgspersonerne deltog i et intensivt program med henblik på at opnå et vægttab på ti procent, mens resten kun fik generelle råd om kost og motion. Efter to år var BMI i gruppen, der deltog i det intensive program, gennemsnitligt faldet fra 37 til 31, mens den i kontrolgruppen lå uændret på gennemsnitligt 36. Evnen til at opnå erektion bedredes også tydeligt i den aktive gruppe, og 30 procent havde genvundet deres seksuelle formåen. I kontrolgruppen var der ingen ændring.

Forsiden