EMNER

Væk fra afgrunden

Kommunen har fået flere penge i kassen, så Hjørring kommune undgår at blive sat under administration af Velfærdsministeren.

Kommunens kassebeholdning bedres nemlig langsomt. Hvis man ser på den gennemsnitlige kassebeholdning, beregnet 12 måneder bagud, er kurven ved at flade ud. Dermed bevæger den sig langsomt, men sikkert væk fra at komme i minus. Man bruger beregningsmetoden 12 måneder bagud for at se, hvordan tendensen i kommunens økonomi er. Både de gode og de dårlige måneder regnes sammen for at give et retvisende billede af situationen. - Den positive udvikling siden marts måned fortsætter, og dermed undgår vi at komme i minus, siger økonomidirektør Karl Henrik Laursen. Hvis udviklingen fortsætter - og det tyder alt indtil videre på - så undgår kommunen altså at blive sat under administration af Velfærdsministeriet. Reglen med at opgøre den gennemsnitlige månedlige kassebeholdning over en periode på 12 måneder bagud kaldes kassekreditreglen. Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over de foregående 12 måneder går i minus, griber Velfærdsministeriet ind og sætter kommunen under administration, fordi ministeriet da vurderer, at kommunen simpelthen ikke har styr på sin økonomi. Den seneste opgørelse af kommunens likviditet - beholdningen af penge i kassen - er fra 30. juni. Her viser tallene efter kassekreditreglen, at kommunen i juni gennemsnitligt, beregnet 12 måneder bagud, har en kassebeholdning på 28,2 mio. kroner. Ikke et overvældende højt beløb. I juni måned i fjor var beløbet 144,1 million kroner. Hvis man i stedet ser på udviklingen i de enkelte måneder i 2008, ser sagen lidt lysere ud. I februar i år ramte man ganske vist bunden med en gennemsnitlige kassebeholdning på katastrofale 110 millioner kroner i minus. Sidenhen har kommunen dog fået flere indtægter, og i juni måned er den gennemsnitlige kassebeholdning 98,1 million kroner. Det går altså den rigtige vej.