Væk fra kviksølv

Allerede i februar skrev jeg om den store forurening som vi udleder her i landet, og som er skyld i 5000 dødsfald, 5000 hospitalsindlæggelser, 5000 tilfælde af kronisk bronkitis hos voksne, 17.000 tilfælde af akut bronkitis hos børn og 200.000 astmaanfald

Udover de direkte sundhedsudgifter anslås forureningen at koste samfundet knap tre mio. sygedage om året. Blandt andet skrev jeg også om de store mængder giftigt kviksølv i den luft, vi indånder, som bliver udledt fra krematorierne, som stammer fra plomberne i tænderne på de omkring 42.000 lig, der hvert år bliver brændt. Ud af landets 32 krematorier har kun Bispebjerg og Sundby krematorier i København filtre, der renser røgen. Alle andre steder ryger det skadelige kviksølv direkte ud i luften. Det er så meget, at det har overskredet Miljøstyrelsens grænseværdier flere steder. Kviksølv er jo gift, svært nedbrydeligt og ophober sig i mennesker og dyr. Det er bevist, at kviksølv i miljøet har alvorlige konsekvenser, blandt andet for børns indlæringsevne. Andre teorier går på, at kviksølv i miljøet er årsag til manglende sædkvalitet, autisme hos børn, sukkersyge og Alzheimers. Der er generelt meget stor fokus på at få bugt med kviksølv, men for krematorier er der ingen krav om filtre. Mens private erhvervsvirksomheder er underlagt skrappe miljøkrav, står krematorierne nu tilbage som en af de største kviksølvforurenere sammen med forbrændingsanlæggene. I Nordjylland blæses årligt 12 kilo kviksølv ud gennem krematoriernes skorstene, og på landsplan er det 170 kilo kviksølv. Men det er ikke kun kviksølv, der udledes fra krematorierne. Det gør også en betydelig mængde dioxiner. Installeringen af filtre vil hjælpe på en stor del af problemet, her og nu, men på længere sigt er vi nødt til at gå helt bort fra kviksølvsfyldninger. Det er disse fyldninger, der kan volde allerstørst skade på sundheden. Derfor kan jeg kun opfordre til, at den offentlige sygesikring i fremtiden udelukkende giver tilskud til de væsentlig dyrere, men langt mindre sundhedsskadelige plastfyldninger. Der er for mig heller ingen tvivl, om at det er skadeligt for tandlægerne at indånde disse dampe, når de laver kviksølvsfyldninger. Men det er da glædeligt, at Miljøstyrelsen nu er vågnet op og vil tage fat om problemet. Måske de har læst mit læserbrev?