Terrorisme

Væk fra terrorlisten

Som Formand for Friends of a Free Iran (FOFI) glæder det mig, at EU-domstolen klart og tydeligt har dømt i sagen vedrørende den del af den iranske modstandsbevægelse, der kaldes PMOI.

Dommen viser klart, at PMOI bør fjernes fra terrorlisten. Denne kendelse er i overensstemmelse med det synspunkt et stort antal danske folketingsmedlemmer på tværs af partierne har givet udtryk for. Kendelsen er også i overensstemmelse med tidligere afgørelser fra EU-domstolen, afgørelse fra den engelske Højesteret og Appelretten i England. Jeg forventer, at Danmarks regering sammen med alle øvrige regeringer i EU snarest træffer den endelige og rigtige beslutning om at få PMOI fjernet fra terrorlisten, så landene igen kan leve op til vore fornemme traditioner for retssikkerhed. Midt i glæden over, at retten har talt så tydeligt, er det imidlertid sørgeligt, at 27 demokratiske lande i EU i så mange år har holdt en organisation på terrorlisten og samtidigt har indefrosset organisationens penge, så organisationen sammen med andre demokratiske organisationer har været delvis handlingslammet i forsøget på at ændre Iran til et frit og et demokratisk land. Det var PMOI, der først gjorde verden opmærksom på, at Iran er i færd med at udvikle atombomber. Det var PMOI, der nægtede at gå i samarbejde med det nuværende religiøse styre og i stedet acceptere, at mange af dens medlemmer lever i eksil i udlandet bl.a. i Camp Ashraf i Irak. Det er ydermere mit klare indtryk, at PMOI nyder en stor opbakning blandt befolkningen i Iran. Jeg håber, at fjernelsen af PMOI fra terrorlisten kan medføre en demokratisk udvikling i Iran uden en ødelæggende krig, som vi beklageligvis oplede det i Irak. Jeg håber, at alle danskere vil støtte den demokratiske mulighed for demokrati i Iran.