Væk med bøvlet

Åbent brev til Beskæftigelsesministeriet, att.: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Ved Stranden 8, 1061 København K.:

Jeg har sjældent oplevet noget så absurd, som da du i tirsdags på en og samme dag pålægger landets kommuner at gennemføre en række nytteløse samtaler med sygemeldte – samtidig med at vi modtager et andet brev, hvor du opfordrer til afbureaukratisering. Tirsdag 19. april udsendte du en ny bekendtgørelse om sygedagpenge. Det er en bekendtgørelse, som du har gennemført til trods for, at en række kommuner og KL har peget på, at det vil medføre at der skal bruges ekstra ressourcer på unødige samtaler med sygemeldte. Vores faglige vurdering i kommunerne er, at månedlige samtaler med langvarigt sygemeldte med en klar plan f.eks. kræftsyge, der er i stand til at arbejde nogle få timer, slet ikke står mål med indsatsen. Du har skrevet til mig, at deres situation jo kan ændre sig. Jeg er overbevist om, at en kræftsyg, hvor sygdommen bliver værre, så vedkommende ikke længere kan være i aktivitet, vil kontakte sin sagsbehandler frem for at vente på næste opfølgningssamtale. Det samme gælder også de arbejdsgivere eller de aktivitetsmedarbejdere, der har kontakt med den sygemeldte. Til gengæld afskaffer du kravet om samtale hver måned for de sygemeldte, der ikke er i gang med delvis arbejde eller anden aktivitet. Det er jo dem, der har allermest brug for samtaler. Du siger ganske vist, at det ikke er forbudt at holde flere samtaler end vi er forpligtet til. Men vi ved jo godt begge to, at regeringen nedregulerer tilskuddet til kommunens sygedagpengeopfølgning, så det passer til lovens minimum. Så er det jo lidt svært at argumentere for at få ressourcer til dette i en kommunal verden, hvor der fremover står store sparekrav på menuen. Du vælger at tilsidesætte de faglige vurderinger, som en lang række kommuner og KL har givet, nemlig at dette er ressourcespild. Baggrunden for, at reglerne skal ændres er, at du har besluttet, at match-reglerne mellem sygemeldte og ledige skal være ens – uden at forholde dig til, at det er to vidt forskellige målgrupper. Samme dag udsender du et andet brev, hvor du opfordrer os til at indsende forslag til at afskaffe unødigt komplicerede regler under sloganet ”Væk med bøvlet, Inger”. Det er jo absurd, når vi gang på gang oplever, at der ikke lyttes til kommunerne. I perioden 2007-2009 gennemførtes der også en afbureaukratiseringsproces, og det er sigende, at det allerede nu er nødvendigt at gøre det igen. Vores oplevelse i Aalborg var, at den proces kun medførte meget få ændringer, der reelt lettede arbejdet. De reelle lettelser, der kom, var allerede inden de var gennemført, blevet spist op af nye detaljerede regler og krav. Lad os som foreslået af borgmester Henning Jensen Nyhuus fra Randers Kommune få undersøgt, hvilke samtaler, der reelt har en effekt, og så få de andre, der er spild af skatteydernes penge og borgernes tid, stoppet. Vi kunne komme langt med at styrke indsatsen på de områder, der har en effekt, hvis du som minister i praksis viser, at du er indstillet til at lytte til dem, der er tættest på borgerne i hverdagen.