Væk med bøvlet

Det offentlige skal til at fokusere mere på kerneydelser såsom ældrepleje, folkeskoler og beskæftigelse i stedet for bureaukrati og skemaer.

Kim Andersen

Kim Andersen

Mindre bureaukrati giver mere tid til de borgernære opgaver. Derfor er det vigtigt at fjerne og forenkle overflødige regler. I starten af maj fik vi en aftale igennem på beskæftigelsesområdet. Partierne bag aftalen blev enige om at gennemføre 44 initiativer, der har til formål at give bl.a. ledige og jobcentre en mindre bøvlet hverdag. Vi indfører blandt andet tro-og-love-erklæringer, der fremover vil gøre det nemmere for ægtefæller at træde ud af virksomheden og dermed blive dagpengeberettiget. Beregninger fra Beskæftigelsesministeriet viser, at gennemførelsen af de 44 initiativer vil aflaste kommunerne for administrative opgaver svarende til 91 mio. kr., eller hvad der svarer til ca. 190 fuldtidssagsbehandlere. Det er ressourcer, som bliver i kommunerne, men som nu kan bruges til reelt at få ledige i beskæftigelse. Men det er ikke nok. Derfor fremlagde regeringen i slutningen af maj 65 konkrete forslag, der forenkler eller helt afskaffer regler. Vi ønsker, at offentlige ansatte skal bruge mindre tid på bureaukratisk skemaudfyldning og mere tid på den enkelte borger. Regeringens "Væk med bøvlet"-katalog indeholder konkrete forslag til afskaffelse eller forenkling af regler, og forslagene rammer bredt. Kataloget indeholder initiativer, der forenkler indberetning af barsel og ansøgning om forældremyndighed. Initiativer, der forenkler ansøgning om pas, boligstøtte og børnebidrag. Årsopgørelsen forenkles. Indhentningen af børneattester forenkles. Forslagene handler om alt fra bolig over ledige til børnefamilier og frivilligt arbejde. For Venstre er intet område fritaget, når det kommer til afbureaukratisering. Bureaukrati koster penge og tid, og det tager opmærksomhed fra skolerne, børnehaverne og ældreplejen. I Venstre arbejder vi for at mindske bureaukratiet - mindske bøvlet.