Væk med dækningsafgiften

SIGNALTFORVIRRING:Dagligt kan vi i Nordjyske Stiftstidende læse udtalelser fra henholdvis den ene og den anden politiker i Aalborg om vores manglende arbejdspladser, og det er virkeligt beskæmmende, at den ene efter den anden arbejdsplads enten lukker eller skærer ned . Nogle af dem f.eks. Danish Crown har vi vidst i flere år skulle lukke. Blot kendte vi ikke datoen, men det gør ikke sagen lettere for de mennesker, der står uden arbejde. Men hvad gør Aalborg Kommunes politikere. Nogle skriver blot en masse fine ord i avisen, og andre gentager disse fine ord og skriver om, hvis skyld det er, og oftest er det regeringen, der får en på hattepulden. Inderst inde ved de jo godt, at det ikke skyldes den siddende regerings , idet f. eks. den faldende dollarkurs og de internationale konjunkturer har indvirkning - uanset regeringens farve – men naturligvis er det opportunt for visse politikere blot at skyde skylden på andre, for så er man jo så dejlig fri selv. Og hvad bør så Aalborg Kommunes politikere gøre -vi skal naturligvis ikke blot snakke og skrive. Vi skal bevise, at vi vil være med i kampen om at tiltrække virksomheder til vores by. Alle virksomheder er velkomne – ikke blot store , som vi straks falder på halen for – men også de mindre med færre ansatte. Vi har i mange år brugt mange kræfter og foretaget mange tiltag . Såvel IT-branchen som universitet har gode forhold – og det er naturligvis glædeligt, at der i dag findes mange gode arbejdspladser indenfor disse områder - men, men Vi skal altså også have arbejdspladser til folk, der ikke netop lige vil være beskæftiget i disse brancher. Derfor "skal" vi politisk danne rammerne for, at andre former for virksomheder – store som små – hvor der kan skabes arbejdspladser , også for " håndens mand eller kvinde " kan have lyst til at etablere sig i vores kommune. Vi "skal" fjerne den konkurrenceforvridende dækningsafgift, som er en decideret "skat på arbejdspladser". Både ved det seneste og tidligere budgetforhandlinger har der ikke været vilje til at diskutere nedsættelse eller fjernelse af denne lokale skat. For mig at se er der netop meget stor signalværdi overfor nye virksomheder i, at vi ønsker nyetableringer, og at det ikke er mere omkostningstungt at etablere sig og drive virksomhed hos os set i forhold til at etablere sig i nogle af vore nabokommuner. Og hvor kommer så pengene fra: Jeg er af den opfattelse, at dette i værste fald vil være omkostningsneutralt og i bedste fald vil kunne give kommunen et overskud. Måske ikke i år et men på sigt er der for mig ingen tvivl om, at flere virksomheder vil finde vej til vores kommune og derved skabe et bedre skattegrundlag. Derfor " skal" vi simpelthen også i vore forvaltninger stå på hovedet for at være behjælpelige og hurtigt behandle alle former for henvendelser, der kan skabe nye virksomheder og arbejdspladser. Dette vinder mange mindre kommuner arbejdspladser på, så det burde vi jo også være dygtige nok til i Aalborg Kommune.