Lokalpolitik

- Væk med de brøndringe

} NÆRDEMOKRATI: I vores kommende storkommune er det vigtigt, at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt. Et eksempel på medinddragelse af borgerne er, når kommunen skal indføre hastighedsdæmpende foranstaltninger. I Skelund fik man på borgermøder vendt forskellige løsninger og et ingeniøfirma stod for det endelige projekt - til borgernes store tilfredshed. Det er sådan nærdemokrati skal fungere!! I Hobro gjorde man noget lignende, da man skulle hastighedsregulere på Løgstørvej. Som skolevej var det oplagt at spørge borgerne om deres mening. Løsningen blev ikke ligefrem var den borgerne havde peget på. Man valgte en grim, uhensigtsmæssig og direkte farlig u(d)vej. Måske billig for kommunen, men mange tilskadekomne trafikanter har måttet betale prisen for en elendig løsning. De lokale borgere genkender ikke forslaget fra borgermødet. Man har altså holdt et møde - hørt hvad der er blevet sagt - og lavet noget helt andet. Det er nærdemokrati når det fungerer dårligst!! Brøndringene på Løgstørvej ville jeg som politiker ikke være stolt af!! Det er en OM'er.