EMNER

Væk med de traditionelle vejbump

De forhadte traditionelle vejbump vil efter alt at dømme snart være en saga blot. En afgørelse fra Arbejdstilsynet i Ringkøbing Amt får efter alt at dømme store konsekvenser for vejbumpenes fremtid, oplyser Ritzau. Arbejdstilsynet har efter en konkret vurdering nemlig fastslået, at chauffører hos Tommys Busser i Thyholm er udsat for unødige fysiske belastninger, når de kører over de mange vejbump, der angiveligt ligger på de ruter som selskabet betjener. Bumpene i Thyholm kommune er ifølge Arbejdstilsynet udført helt efter de gældende regler og anvisninger og undersøgelsen har vist, at selv når chaufførerne passerer dem med den hastighed som Vejdirektoratet anbefaler, finder tilsynet at chaufførerne belastes unødigt. Det er ikke automatisk sådan, at Arbejdstilsynets afgørelser får konsekvenser, men ifølge Ritzau vurderer kredschef i Ringkøbing Amt, Jens Klug Albertsen, at denne specifikke afgørelse får konsekvenser rundt om i landet. Til Ritzau siger han: "Der er helt klart blevet åbnet for noget med dette påbud, som er det første på området, og som i øvrigt ikke er blevet påklaget". I Thyholm Kommune, har man efterfølgende valgt at erstatte vejbumpene med chikaner, hvor der kun kan køre en bil igennem ad gangen, men der er andre muligheder. En ny type bump, de såkaldte padehattebump er måske det traditionelle vejbumps afløser. Paddehattebumpet består af en række runde forhøjninger, der er placeret således, at det kun er det inderste af de tunge køretøjers tvillingehjul, der bliver løftet af bumpene, mens almindelige personbiler med smallere sporvidde, får den fulde effekt af bumpene. Paddehattebumpens fordel er angiveligt at de nedsætter farten ude at give arbejdsskader.