Væk med destruktive forbehold

Det fleste danskere opdagede det ikke engang, men for få måneder siden var vi svineheldige.

Danmark blev næsten koblet af det europæiske samarbejde mod organiseret kriminalitet og terrorisme. Set i lyset af den igangværende retssag mod de terrormistænkte med forbindelser til Sarajevo i Bosnien er det en skræmmende tanke, at Danmark principielt kan smides ud af samarbejdet hvert øjeblik. Igen er det vores, efterhånden direkte destruktive, fire EU-forbehold, som har skylden. Heldigvis for Danmark kunne de andre lande ikke blive enige om at ophæve det retslige samarbejde fra enstemmighed til flertalsbeslutninger. Det havde nemlig betydet, at Danmark igen skulle smides uden for døren på et essentielt område. En hurtig gennemgang af de fire forbehold giver et tydeligt billede af, hvorfor de burde afskaffes så hurtig som overhovedet muligt. Vi sagde nej til unionsborgerskab, fordi vi var bange for det skulle afløse det nationale statsborgerskab. Det gjorde det ikke, men endte med, at der er tale om dobbelt statsborgerskab, altså både et EU og et nationalt. Vi var imod forsvarssamarbejde, fordi vi var bange for, at det ville blive én enorm krigshær, der ville blive brugt af krigsgale magthavere. Derfor kan vi nu ikke være med til at hjælpe i mange af verdens humanitære fredsaktioner fordi de varetages under EU’s faner. Vi sagde nej til euroen, fordi vi gerne vil have vores egen særegne mønter og pengesedler. Hvert land har i dag euromønter med den ene side ens for alle, mens den anden side er prydet af nationale motiver. Vi sagde nej til fælles retsligt samarbejde, fordi vi var bekymrede for, at EU og de andre lande skulle oversvømme Danmark med flygtninge og indvandrere og at de andre landes retspraksis og love ville blive påtvunget os. Intet af dette er sket i de lande der beredvilligt og med entusiasme gik ind i samarbejdet. Det retslige samarbejde har i stedet betydet bedre og mere effektivt samarbejde mellem medlemslandene når det kommer til bekæmpelse af bl.a. menneskesmugling, kvindehandel og terrorisme. Selvom Danmark igen var heldige og stadig er med i bekæmpelsen af terrorisme, er jeg bange for at heldet snart løber tør. Hvorfor ikke få afskaffet de tåbelige forbehold så vi ikke behøver at sidde med krydsede fingre hver gang, der er EU-topmøde. Det ville være betryggende.