Væk med græsset, det går ud over træernes vækst

Det har været fremme før, og nu er det aktuelt igen. Græs der gror klods op af træer hæmmer træets vækst fra rod til top. Det fastslår ny forskning fra Danmarks Jordbrugsforskning i Årslev. Hvis ikke man fjerne græs og lignende bevoksning, betyder det en manglende tilvækst i stammen på hele fire centimeter årligt. Også top og rod reduceres. Det aktuelle forsøg er lavet med allétræer af spidsløn, men tidligere forskning har vist, at væksten hos andre træer også hæmmes af græs. Græs bruger i gennemsnit 2 – 2,5 liter vand pr. kvadratmeter pr. dag til fordampning i vækstsæsonen fra maj til august. Hvis så store mængder skal kunne optages, kræver det et stort rodsystem, og det har græs. Græssets har en rodmasse der er 50-100 gange større pr. volumen jord, end træagtige planter Et træs stammemål fortæller også noget om rod og topmassen. Jo tyndere stammen er, jo mindre rod og top. Tørvægten i allètræernes top var halveret i de forsøgsparceller, hvor der stod græs i forhold til de renholdte parceller. Græs stjæler altså med arme og ben, og selv om græsset ved træerne blev gødet, var det ikke at se på væksten. Det var også tydeligt at se, at træer der på forsøgsarealerne stod i græs, fik meget tidligere høstfarve end træer, der stod på en renholdt jord. Et alternativ til arbejdet med at fjerne græs er dækning med flis eller lignende, men arealet der skal dækkes, skal være mindst 60 cm og helst meget mere.