Væk med landbrugsstøtte

Landbrugsstøtten i EU havde sin berettigelse, dengang da man efter krigen ønskede at sikre fred mellem stormagterne i EU.

Denne fred er imidlertid for længst sikret landene imellem og det kan derfor ikke forsvares, at man i dag bruger over en tredjedel af EU’s samlede budget på landbrugsstøtten i det 21. århundrede. Et af formålene for EU var og er stadig at skabe velstand. Den bedste måde til at sikre velstand har været den frie handel, som vi bl.a. har haft stor succes med igennem det indre marked. Den frie konkurrence har ladet de mest effektive virksomheder klare sig og dermed givet den størst mulige produktivitet. Dette er dog ikke tilfældet for landbruget, hvor EU’s store støtteordninger har holdt liv i de små landbrug, der ikke ville kunne klare sig i den frie konkurrence. Dette betaler I, EU’s borgere for, i form af skatter og dyrere priser på fødevarer. Samtidigt mener mere effektive landbrugslande, som bl.a. Danmark, at vi sagtens kan klare os uden støtten. Derudover er landbrugsstøtten, med eksportstøtten som største skurk, med til at udkonkurrere fattige bønder i ulandene, så deres egenproduktion forsvinder, hvilket er med til at holde dem nede i fattigdom. EU er den største yder af u-landsbistand i verden, men det er ikke særligt moralsk at tage noget med den anden hånd af hvad man giver med den ene. Derfor skal landbrugsstøtten afvikles. Det kan ikke forsvares, at lige netop landbrugssektoren skal have social bistand på bekostning af andre formål, der ville være til mere gavn for velstanden i EU og resten af verden. Disse penge kunne i stedet være med til at sikre EU’s konkurrencedygtighed vha. forskning og innovation i stedet. Afskaffelsen af alle prisgarantier vil ligeledes gøre de samme landbrugsprodukter meget billigere for EU’s forbrugere. Der er stor uenighed blandt de, der ønsker at afvikle landbrugsstøtten om i hvilket omfang det skal gøres. Man siger, at det vil skade mange landmænd netop i lyset af finanskrisen, hvis støtten nedtrappes nu, men derfor skal en nedtrapning ikke sættes på standby. De mange euro, som vi spilder på denne støtte, kunne netop bruges til investeringer, der kunne afhjælpe den nuværende krise i stedet for fortsat at være en høj bistandshjælp til bønder der ville være konkurrencedygtige uden. Derfor skal vi ikke være bange for at sætte gang i en nedtrapning der over en ikke for lang årrække eliminerer landbrugsstøtten helt. I stedet skal udviklingen af udkantsområder støttes af EU’s strukturfonde, så affolkningen fra landdistrikterne faktisk løses på den bedste måde.