EMNER

Væk med sognepolitikken

Der er i de senere uger skrevet og debatteret en del om jernbanedriften i Danmark og ikke mindst i Vendsyssel.

Preben Würtz Jensen

Preben Würtz Jensen

Det har for passagererne i Vendsyssel været utilfredsstillende at transportere sig med tog. Nu lyder det som om, nye skinner i Vendsyssel vil ændre på dette forhold, blot man udskyder udskiftning andre steder. Såfremt vi antager, at skinnerne i Vendsyssel er o.k., så skulle alle tog kunne køre rettidigt i Vendsyssel. Såfremt der ikke kommer en løsning på kapacitetsproblemer, slidte skinner og udtjente signalanlæg, så vil der fortsat blive forsinkelser i Vendsyssel. Som det er i dag, så vil et rettidigt intercity-/lyntog fra København alt andet lige være forsinket ved ankomst til Aalborg pga. mange og lange hastighedsnedsættelser mellem København og Aalborg. Denne forsinkelse vil naturligvis forplante sig til Vendsyssel, hvor tog på vej sydpå igen vil blive forsinket pga. krydsninger med forsinkede tog sydfra. Disse forsinkelser vil stige videre syd-/østpå pga. hastighedsnedsættelser mellem Aalborg og København. Der er derfor ikke behov for at se isoleret på Vendsyssel, men på den overordnede jernbanedrift i Danmark. Det er få år siden, at politikerne begyndte at tale positivt om jernbanedrift, men man glemte at udarbejde en samlet plan for investeringerne. Det, man havde mest travl med, var at få DSB opsplittet (DSB bane, DSB færger, DSB busser, DSB gods og DSB S-tog), men den samlede infrastruktur har ikke haft den store interesse. Der har været tanker om hurtigtog og mia.-investeringer i nye jernbaner. Planerne kom ej længere end til trafikministerens skrivebord. De lokale problemer med forsinkelser kan ikke løses lokalt alene, men skal løses på landsplan. Jernbanedriften er et stort ”kør rundt-system”. Der er det politiske system, Banedanmark og operatørerne (DSB og Arriva). Mellem Arriva og det politiske system er det forholdsvis enkelt. Her er der belønning, såfremt kvaliteten er i overensstemmelse med kontrakten, og bod, hvis kontrakten ikke overholdes. Her er snitfladerne meget klare. Arrivas overskud går til de engelske ejere. Når det er mellem DSB og det politiske system, så starter ”kør rundt-systemet”. Er kvaliteten fra Banedanmark ikke i orden, skal Banedanmark betale bod til DSB, alt andet lige så kommer DSB - idet kvaliteten ikke er i orden - til at betale bod til Trafikministeriet, som sender pengene i statskassen. Hvem ejer og har ansvar for Banedanmark? Det er Trafikministeriet, som lige har betalt en bod til DSB. Hvem ejer DSB? Det gør Trafikministeriet, som lige har modtaget penge fra den bod, de selv har betalt til DSB via Banedanmark. Skulle Banedanmark levere en bedre kvalitet end aftalt, får de bonus fra DSB, som så igen kan hæve bonus fra Trafikministeriet. Dette vil resultere i et større overskud i DSB, og dette overskud sendes så til DSB’s aktionær. Denne aktionær er som bekendt Trafikministeriet, som sender pengene i statskassen. Dette må absolut kunne betegnes, som et ”kør rundt-system”. Når man så taler om kompensation til passagerer for manglende kvalitet, så vil det være statskassen, som kommer til at mangle indtægt, altså er det skatteyderne, der betaler kompensationen. Dette vil ske, da en udbetalt kompensation på eksempelvis 25 millioner fra DSB, vil give 25 millioner mindre i overskud, som statskassen så vil mangle, da DSB’s overskud afleveres til statskassen. Moralen kunne være, at operatørernes overskud burde overføres til Banedanmark til vedligehold og nyinvesteringer frem for til operatørernes ejere. Dette er dog nok utopi, da Arriva og andre private operatører sikkert vil modsætte sig dette. Det kunne så være logisk at stoppe med udbud, så pengene ikke forsvandt. At tro på, at udbud kan stoppes, er nok en større utopi, men hvad gør man så? Der bør ses på Trafikministeriets ejerskab af DSB samtidig med en overordnet genopretnings- og investeringsplan for jernbanenettet. Sagt på en anden måde: Der skal være forretningsmæssige aftaler/kontrakter, hvor staten stiller en velfungerende infrastruktur til rådighed for ligeværdige operatører. Så kære lokale politikere: Se at komme væk fra ”sognepolitikken” og få skabt en velfungerende jernbanedrift i hele Danmark inklusive Vendsyssel, og er I rigtig skarpe, så se hele Europa i sammenhæng. [ Preben Würtz Jensen er lokomotivinstruktør hos DSB Aalborg