EMNER

Væk med vinflasken

HJØRRING:Hvis det drejer sig om indtagelse af spiritus, så vil tre ud af fire unge i Hjørring Kommune gerne lade dråberne fra en sodavand med alkohol glide gennem svælget. Vin vil de unge derimod ikke have. Det er den helt entydige konklusion, som en undersøgelse foretaget af NORDJYSKE viser. Deltagerne i undersøgelsen er folkeskoleeleverne i 7. til 10. klasse i Hjørring Kommune. Eleverne er blevet spurgt, hvilken type af alkohol som de foretrækker - dog med mulighed for at sætte kryds ud for flere forskellige typer af alkoholiske drikke Med ganske stor overvægt er der altså blevet peget på sodavand med alkohol, der blandt andet kan købes under mærkerne Bacardi Breezer og Smirnoff Ice. 74,6 procent af folkeskoleeleverne har således svaret, at disse mærker hører til de foretrukne. Blandt de mere traditionelle drikke finder man øllen, og den har tilsyneladende også godt fat i de unge. Lidt over halvdelen - 55 procent - angiver nemlig, at drikken i de grønne flasker hører til de foretrukne. Almindelig spiritus hører til blandt de foretrukne hos over en tredjedel - 37,4 procent - af de adspurgte folkeskoleelever. 20,1 procent har svaret, at de foretrækker andre former for alkoholiske drikke end de angivne. På baggrund af NORDJYSKEs undersøgelse står det imidlertid klart, at de unge vælger vinen fra. Kun hver tiende folkeskoleelev har således givet udtryk for, at almindelig vin hører til blandt de foretrukne former for drikke med et indhold af alkohol.