Vækkelse i udkanterne

Efterhånden, som de fleste partier forsøger at komme til at stå oven på hinanden i den politiske midte, er det pudsigt, hvor stor deres interesse er blevet for de geografiske udkanter. Skyldes det en ny vækkelse, eller er det oprigtig omsorg? Det første er det mest sandsynlige - fordi ethvert parti, der vil erobre midten, skal hente stemmer fra hele landet.

Så enkelt er det egentlig. Også for SF, der gerne vil gå fra at være et folkeparti til at blive en folkebevægelse, og som på weekendens landsmøde lancerede sit bud på, hvordan det forsømte Danmark igen kan opleve foråret: Kommer partiet i regering, skal der nedsættes en kommission for regional udvikling, og renteindtægter fra statens hjælpepakker til bankerne skal blandt andet bruges til støtte af erhvervsprojekter i Danmarks yderste egne. SF vil sætte trekvart milliard af over 10 år. Venstre har også været der - altså i udkanten, hvor partiet engang havde sin højborg - med et udspil om mere støtte til landmændene. Dansk Folkeparti er der i øjeblikket - men egentlig mest for at fiske de stemmer, som Venstre taber navnlig i det midtjyske takket være placeringen af et supersyghus og fyringen af alle midtjyske ministre. Yderområderne har været der i generationer - deres vilkår er stedse blevet værre, og hvis der virkelig havde været en ærlig politisk vilje, havde der også været en praktisk vej ud af mange af yderområdernes kvaler. Nu handler det mere end så meget andet om magt - også for de to "folkepartier" - for sådan som meningsmålingerne tegner, ligner SF mere og mere et regeringsparti og DF mere og mere et parti i opposition - i den politiske udkant, og derfor tæller hver eneste stemme på valgdagen. Men hvis SF kommer i regering, og det lykkes at finde 750 millioner over 10 år - trods alt er det "kun" 75 millioner om året, og forslår det ret meget mere end en enkelt skrædder? - så er det naturligvis helt fint, også for de områder i Nordjylland, der er en del af "den rådne banan". Eller er det bare endnu et tilbud, der skal lokke vælgerne ind i en politisk bananbod?