EMNER

Vækkelsesmøder i missionshus

Indre Missions Nordøstvendsyssel Kreds afvikler i næste uge en række vækkelsesmøder. Det markeres søndag aften ved en altergangsgudstjeneste i Sæby Kirke, hvor pastor Leif Granarud, Norge, prædiker. Han vil også medvirke ved det efterfølgende samvær i Sognegården Mariehuset. Den norske præst vil desuden tale ved et vækkelsesmøde i Sæby Missionshus på mandag aften. Her medvirker også Hanne Sohn, Skive, med sang.