EMNER

Vækst kan øge effektiviteten

BRØNDERSLEV:- Borgerne vil være godt tjent med en kommunesammenlægning. Der må på en række kommunale serviceområder være mulighed for en effektivisering, som igen vil betyde, at der samlet set kan spares penge. Og det vil komme alle borgerne til gode i form af en samlet serviceforbedring. Synspunktet kommer fra Poul Kronborg Isager, Brønderselv. Han er 51 år og ingeniør. Bortset fra en studieperiode i Århus har han boet hele sit liv i Brønderslev Kommune. Arealmæssigt er Brønderslev allerede temmelig stor, men der er også brug for en forøgelse af befolkningstallet. Poul Kronborg Isager mener, at kommuner med et indbyggertal på 30.000-50.000 kan give en øget effektivitet i forhold til i dag. - Der kan skabes en langt større fleksibilitet. Inden for skoleområdet kan man f.eks. sige, at lærerne så er knyttet til hele skolevæsenet, og hvis behovet er der, kan man flytte en lærer til en anden skole i kommunen. På samme måde kan det i en større kommune være muligt at gøre anvisning af børnepasning mere effektiv. Det kan så være, at forældre kan komme til at skulle køre et stykke vej for at få deres barn passet. Men det vigtigste er vel, at det er muligt at finde et pasningstilbud, siger Poul Konborg Isager. Han erkender samtidig, at et ønske om øget fleksibilitet, som han mener er forudsætningen for en effektivisering, kan skabe modstand.