Vækst og udvikling?

NORDJYLLAND:Folketinget går nu i gang med at drøfte en samlet transportplan for Danmark. Det er en sag, som har stor betydning for de nordjyske virksomheder. Ved en undersøgelse sidste år svarede to tredjedele af vores medlemmer, at infrastrukturen ville have topprioritet, hvis de skulle placere deres virksomhed i dag. Kravet om god infrastruktur hænger sammen med, at virksomhederne i dag er højt specialiserede. Vi er afhængige af at kunne rekruttere arbejdskraft fra et større opland end tidligere. Samtidig bliver vores produkter i stigende grad afsat på markeder langt væk fra produktionsstedet. Derfor er det afgørende at kunne få varer ind og ud ad virksomhederne hurtigt og effektivt. Regeringen er kommet med en række infrastrukturforslag, som trækker i den rigtige retning. Det er positivt, at man vil styrke den kollektive trafik - herunder etablere hurtigtog mellem Aalborg, Århus, Odense og København. Det er også godt, at man vil styrke vejnettet bl.a. ned gennem Østjylland. Sådanne investeringer vil reducere transporttiden på nogle centrale strækninger. Det er naturligvis en fordel - også for de nordjyske virksomheder. Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at der også er behov for en opdatering af den nordjyske infrastruktur. Limfjorden deler regionen i flere områder, og det skaber opdelte arbejdsmarkeder og erhverv. En tredje forbindelse over Limfjorden kan bidrage til et sammenhængende arbejdsmarked i Nordjylland, hvor pendlingen ikke hæmmes af frygten for at holde i kø mellem Aalborg og Nørresundby. Limfjordskrydsningen har ikke blot betydning for den regionale trafik omkring Aalborg. Den har også betydning for den nationale og internationale trafik til og fra Vendsyssel, herunder erhvervstrafikken fra havnene i Hirtshals og Frederikshavn. For erhvervslivet i Thy og på Mors er det endvidere væsentligt at sikre en bedre opkobling fra Hanstholm Havn og frem mod de store landsdelsforbindelser. Det gælder både rute 26/34 mod Herning og rute 11 mod Aalborg. Vejdirektoratet mener, at der vil være kritisk trængsel ved Limfjorden om 10-15 år. Men vi ved, det tager mange år at etablere nye anlæg. Derfor er det vigtigt, at forarbejdet gøres færdigt nu, så projekterne kan indgå i den rullende planlægning og ikke bliver udskudt i flere årtier. Det bør endvidere overvejes, om en OPP-løsning kan være med til at fremskynde projektet. Nordjylland har en relativt høj andel produktions- og eksportvirksomheder sammenlignet med Danmark som helhed. Det er vigtigt, at infrastrukturen understøtter en fortsat vækst og udvikling i de erhverv, som er bærende for regionens velstand og beskæftigelse. Folketinget bør have dette for øje, når de tager stilling til de kommende års udbygningsplaner for infrastrukturen.