Vækst og velfærd

En bedre uddannet arbejdsstyrke er afgørende, hvis Danmark i fremtiden skal være et attraktivt land at producere og investere i. Hvis ikke vi bruger den voksende ledighed til at højne uddannelsesniveauet, vil vi fortsat tabe vækst og beskæftigelse.

Generationerne før os har med fremsynethed og modige prioriteringer gjort Danmark til uddannelsesspydspids i verden og har dermed skabt forudsætningen for vores velfærdssamfund. Det skal vi ikke sætte overstyr. Desværre er viljen til at investere i uddannelse ikke til stede politisk. Såvel regeringen som Arbejdsmarkedskommissionen skød således Socialdemokraternes forslag, "Ny uddannelse – sikker fremtid", ned med det samme. Socialdemokraterne peger på, at det er bedre, at de ledige uddanner sig frem for at gå passive for dagpenge. S vil derfor lade ledige uddanne sig med dagpengene som forsørgelsesgrundlag. En yderst fornuftig ide. Ifølge Arbejdsmarkedskommissionen så giver uddannelsesaktivering samfundsøkonomisk underskud, mens jobtræning giver overskud. Med andre ord mener eksperterne i kommissionen ikke, at man skal bruge penge på at give ledige en rigtig uddannelse, men blot korte jobtræningsforløb. Men kommissionen tager fejl, og ser man på grundlaget for kommissionens udmeldinger - Det Økonomiske Råds rapport fra foråret 2007 - så bliver det da også klart, at der er tale om et vildskud. Analysen baserer sig nemlig på tal for 2001 og viser, at uddannelsesaktivering ikke er nogen samfundsmæssig overskudsforretning for folk med en videregående uddannelse. Men uddannelsesaktivering for ledige, der kun har folkeskolen som baggrund, giver ifølge samme rapport et positivt bidrag til deres beskæftigelse og lønindkomst - og dermed til samfundsøkonomien. Arbejdsmarkedskommissionen vælger helt at se bort fra dette, ret væsentlige, element. Man kan således ikke frigøre sig fra den tanke, at eksperterne blot plukker i data, der passer i en politisk dagsorden, når de skal fremlægge deres endelige anbefalinger til sommer. Alle fremskrivninger viser nemlig, at der i løbet af få år bliver et stort overskud af ledige ufaglærte og et stort underskud af faglærte. Det bør derfor være indlysende, at den nuværende krise og voksende ledighed skal bruges konstruktivt til mere og bedre uddannelse af de ledige. Det vil være til gavn for den enkelte lønmodtager og give et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien og dermed styrke holdbarheden af vores velfærdssamfund. Det er altafgørende, at vi i den nuværende krisesituation på det private arbejdsmarked ikke falder ned i et mørkt hul og lader stå til. Selvom situationen kan se uoverskuelig ud, er det vigtigt, at vi sætter massivt ind med uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken i den private produktionssektor. Vi skal derfor være uddannelsesmæssigt parate, når de økonomiske konjunkturer vender, og det igen går fremad på arbejdsmarkedet. Vi skal sidde helt oppe i forreste vogn, når toget igen kører for fuld damp. Så hvis vi ikke bruger den nuværende situation til uddannelsesmæssigt at ruste os til når det igen går stærkt - ja, så kan vi blive efterladt på perronen.