Lokalpolitik

Vækst på landet

Jeg er ikke blot fødevareminister. Jeg er også minister for de danske landdistrikter.

Dette er åbenbart gået Kjeld Hansens næse forbi, når han i et indlæg i Nordjyske Stiftstidende den 28. juli kan spørge, hvorfor vi i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri støtter initiativer, der ikke handler om fødevarer. Kjeld Hansen henviser blandt andet til den ordning, der giver tilskud til kultur i landdistrikterne. Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet, hvor Danmark og EU fra 2007-2013 sammen investerer i udvikling af danske landdistrikter. Baggrunden for denne investering er et ønske om at fastholde og skabe vækst og beskæftigelse i landområderne. Derfor arbejder vi med at forbedre levevilkårene og gøre det mere attraktivt at bo på landet. En måde er at skabe flere arbejdspladser i nærområdet, så man styrker erhvervsstrukturen lokalt. Erhvervsudvikling i landdistrikterne handler i høj grad om at få bosætning og arbejdspladser til at hænge fornuftigt sammen, så det bliver attraktivt for erhvervsaktive familier at slå sig ned i områderne uden for byerne. Men arbejdspladser gør det ikke alene. Derfor skal landdistriktsmidlerne også bidrage til, at borgerne på landet har adgang til en række konkrete og basale servicefaciliteter, som transport og informations- og kommunikationsteknologi. Når de mest nødvendige behov er dækket, er det imidlertid også vigtigt, at der findes kultur- og fritidstilbud. Derfor fremmer fødevareministeriet kulturelle aktiviteter i landdistrikterne ved at give tilskud til konkrete projekter indenfor teater, musik, kunstudstillinger og andre kulturelle begivenheder, der kan være med til at give livskvalitet og skabe sammenhold i landdistrikterne. Det er aktiviteter, som folk i landdistrikterne selv får idéerne til og selv fører ud i livet. På den måde er arbejdet med aktiviteterne i sig selv med til at skabe livskvalitet og sammenhold i lokalområdet. Det synes jeg faktisk er en rigtig god investering.

Forsiden