Vækst sikret

Fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) og miljøminister Connie Hedegaard (K) har sammen med Dansk Landbrug aftalt, at der over de næste tre år afsættes 255 millioner kroner til forskning og udvikling af ny miljøteknologi i det danske landbrug og fødevareerhverv.

Det er en meget perspektivrig aftale. Både for fødevareerhvervet, for forbrugerne og for det danske samfund. Og det er en flot fortsættelse af de høje ambitioner, som regeringen, landbruget og de grønne organisationer sammen aftalte i forbindelse med Vandmiljøplan III – den mest vidtgående og ambitiøse vandmiljøplan nogensinde. Det skal regeringen bestemt have ros for. Fortsatte miljøforbedringer kommer ikke af, at politikerne laver ambitiøse planer bag lukkede døre. Miljøforbedringer kommer af udvikling og anvendelse af ny miljøteknologi i nye stalde og produktionsanlæg. Og derfor er den nye aftale også en logisk fortsættelse af det samarbejde om høje miljøstandarder i Danmark, som landbruget har haft med skiftende regeringer i mere end 20 år. Danske landmænd er vant til at tænke i ny miljøteknologi. Det er længe siden, at vi arbejdede ikke med skovle og trillebørere som i gamle dage. Danske landbrug og fødevarevirksomheder er højteknologiske virksomheder, der udvikler sig i en voldsom hast. Vi investerer i ny produktionsanlæg end noget andet erhverv. Det giver os ikke bare en effektiv og miljøvenlig produktion af danske fødevarer, men også en agro-industri, der afsætter ny teknologi og nye produktionsmetoder globalt. Og derfor er jeg også sikker på, at landbruget – sammen med højtestimerede danske forskningsinstitutioner og agro-industrien – nok skal få brugt den pulje, der afsættes til ny miljøteknologi. Om omsætte det til stadig mere videnintensive arbejdspladser i landbrug og industri. Og samtidig bidrage til vækst og beskæftigelse i både byer og landdistrikter. For de danske forbrugerne vil fortsatte investeringer i miljøteknologi også have positive effekter. Det vil gøre danske fødevarer mere konkurrencedygtige i forhold til de mange udenlandske fødevarer, der lander i kølediskene i alle danske butikker og supermarkeder. Og det er meget væsentligt. For danske landmænd og fødevareerhverv er ikke bare verdensmestre i at levere fødevarer til hele verden. Vi er også verdensmestre i at levere sunde, sikre og miljørigtigt producerede fødevarer. De nye investeringer i miljøteknologi gør verdensmestrene endnu dygtigere. Det er et partnerskab mellem forbrugere, landbrug, forskning og regering, som vi kan hævde Danmark globalt.