Miljø

Vækst ved god infrastruktur

"En ny forbindelse nu". Sådan lød budskabet fra Dansk Industri (DI) ved Vendsyssel-afdelingens erhvervstræf. Et budskab, vi i Venstre er helt enige i. Der er nemlig ingen tvivl om, at en 3. Limfjordsforbindelse vil være med til at sikre fortsat vækst i hele Region Nordjylland.

Og en 3. Limfjordsforbindelse vil lette hverdagen for mange nordjyder, som hver dag pendler til og fra arbejde. Vi glæder os over DI's udmelding og de holdninger der ligger bag. DI's holdninger ligger helt i tråd med det, Venstre har arbejdet for. Venstre i Nordjylland, kommunalt, regionalt og landspolitisk er enige om, at der skal arbejdes konstruktivt og hurtigt for etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse. Derfor blev en ny Limfjordsforbindelse indskrevet i Venstres trafikoplæg for ca. to år siden. Et oplæg, der er godkendt af hele Venstres folketingsgruppe. Efterfølgende er der igangsat en proces med udarbejdelse af en VVM-redegørelse for at få tilvejebragt det rigtige grundlag for etableringen. Denne proces arbejder Aalborg Kommune med, og vi forventer, at dette arbejde er færdigt i løbet at indeværende år. Velvidende, at VVM-arbejdet er ved at finde sin afslutning, har vi i Venstre fokus på, at få indarbejdet etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse i de kommende trafikforhandlinger på Christiansborg. Det vil vi af den simple årsag, at Nordjylland har brug for en stærk infrastruktur for, at kunne klare fremtidens udfordringer på både den erhvervspolitiske arena hvor der er behov for, at sikre en fortsat positiv udvikling, der sikrer beskæftigelse. Men vi har også et ønske om at sikre den højeste livskvalitet og tryghed for borgerne. Uden en effektiv infrastruktur får vi lange bilkøer, store trafikpropper og mere spild af vores kostbare tid. Kort og godt kommer borgerne til at bruge tiden i en lang bilkø frem for at bruge tiden på arbejde, familie og fritid. Derfor er vi i Venstre klar til at prioritere en 3. Limfjordsforbindelse ved de kommende trafikforhandlinger.