Aalborg

Væksthus er igen det mest kendte

Væksthus Nordjylland er landets mest kendte i sin region.

Flemming Larsen: - Vi er meget stolte af resultaterne i rapporten.

Flemming Larsen: - Vi er meget stolte af resultaterne i rapporten.

Sådan har det været alle de syv gange, Erhvervs- og Byggestyrelsen har evalueret kendskabet til væksthusene, og sådan er det altså også i den nye analyse, som netop er offentliggjort. Den cementerer, at kendskabet til de fem væksthuse generelt er vokset markant siden etableringen i 2007. Væksthus Nordjylland skiller sig dog ud ved at toppe med en samlet kendskabsgrad på 54 procent her i landsdelen. Dermed fastholder Væksthus Nordjylland det samme høje niveau som tidligere, idet væksthuset i samtlige målinger har ligget i top med den højeste kendskabsgrad, og det er man selvfølgelig glade for i væksthuset: - Vi er meget stolte af resultaterne i Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport. Analysen dokumenterer, at væksthusenes arbejde gør en forskel, og at Væksthus Nordjylland i den grad er blevet et kendt og anerkendt brand i nordjysk erhvervsliv siger Flemming Larsen, direktør i Væksthus Nordjylland. Han tilføjer, at det især er lykkedes i kraft af et meget tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer, som er med til at synliggøre det sammenhængende erhvervsfremmesystem. Professionel oplevelse Flemming Larsen oplyser desuden, at Væksthus Nordjylland ifølge rapporten opleves professionelt. Således svarer 88 procent af de adspurgte, at de oplever Væksthus Nordjylland som en professionel sparringspartner. Det er den hidtil bedste måling for det nordjyske væksthus, som dog i alle syv målinger har ligget højt på dette parameter. På spørgsmålet om virksomhederne har oplevet, at kontakten til Væksthusene har forbedret mulighederne for vækst, ligger Væksthus Nordjylland også i top. Det ses af, at andelen af virksomheder, der i høj eller nogen grad mener, at kontakten har gearet væksten, ligger på 49 procent. Det er en væsentlig forbedring siden første måling, hvor kun 27 procent af de nordjyske virksomheder, der havde haft kontakt til Væksthus Nordjylland, mente, at deltagelsen havde forbedret mulighederne for vækst.