Vækstpakke til nye firmaer

Vejen til startkapital lettes for nye firmaer i kølvandet på mobillukninger

100 millioner kroner vil om kort tid kunne blive skudt ind i nye virksomheder, som bygger videre på de nordjyske erfaringer inden for mobiltelefoni.

100 millioner kroner vil om kort tid kunne blive skudt ind i nye virksomheder, som bygger videre på de nordjyske erfaringer inden for mobiltelefoni.

En ny lånefond på 100 millioner kroner skal hindre, at nystartede virksomheder i kølvandet på lukninger og nedskæringer i mobilsektoren kvæles i fødslen af meget lidt risikovillige banker. Bag initiativet står Vækstforum Nordjylland, som venter at kunne låne penge til 30-60 nystartede firmaer og udviklingsaktiviteter i mindre firmaer. Samtidig er der afsat 50 millioner kroner til rådgivning af de nye virksomheder. Og det er altså ikke kun virksomheder udsprunget af den mobile sektor, der kan være med. Målgruppen er virksomheder med et højt teknologiindhold bredt set. Vækstforum har anset det for en alvorlig risiko, at regionen ville blive drænet yderligere for folk med vigtige kompetencer, hvis bankerne skulle give afslag på stribe i lyset af det seneste års store tab. I forvejen har det vist sig, at det er alt andet end nemt for de mange afskedigede ingeniører at finde relevante job i Nordjylland. Vækstforum har frem til 2013 hvert år 200 millioner kroner til rådighed til at fremme erhvervsudviklingen i Nordjylland, og det er fra disse midler, der nu sættes penge i den ekstraordinære lånefond. Først på Vækstforums møde i juni fastlægges de nøjere vilkår for at kunne opnå lån fra fonden. Alene blandt de 350 afskedigede på Motorola og Texas Instruments er der taget initiativ til op mod en snes virksomheder, der bygger på de kompetencer medarbejderne har oparbejdet efter 10-15-20 år i den mobile sektor.