Vækstpakke

Oplevelseserhverv35 Service, fremstillingserhverv og fødevarer60 Højteknologi og særlig vækstkapital45 Andre aktiviteter: Kompetenc eudvikling, iværksætteri, analyse og opfølgning60 I alt200