EMNER

Vælg andre politikere

Læserbrev

SNERYDNING:Mange klager, med god grund, over Aalborg kommunes sne og isrydning på kommunale veje, fortove og stier. Problemet er blot, at de som klager, formentligt har stemt på en politiker eller et parti som har valgt at prioritere pengene sådan! For borgerne kan vel indse, at når der "skal" være rigeligt med penge til kulturhuse, havne"forskønnelse", granitfortove og lignende, så vil det altid skulle tages fra andre områder - med mindre man vil betale væsentligt mere i skat. Og den mulighed er slet ikke til stede under et skattestop. Så mens de valgte politikere prioriterer pengene til kulturhuse, gratis adgang til Tivoli, Museet Kunsten's underskud, Loa's overbelåning, granit på fortovene, parkeringshus til Musikkens Hus og lignende, så er der altså ikke penge til vinterforanstaltninger, bedre ældrepleje og lignende. Hvis borgerne vil have en anden prioritering, må de jo vælge andre politikere!