Vælg de erhvervsrettede

15. marts er dagen, hvor I, der går i 9. og 10. klasse, skal have besluttet jer for, hvilken ungdomsuddannelse I vil fortsætte på efter sommerferien.

Gymnasiale uddannelser 10. marts 2007 20:03

Vi vil opfordre jer til, at I vælger jeres videre vej med omtanke, så både interesser og jobmuligheder indgår i overvejelserne. Uddannelse bliver en stadig vigtigere forudsætning for et godt job. Ser vi på industrien, så kræver næsten alle jobs i dag, at man har viden om både IT, sprog og matematik. Denne udvikling vil ikke stoppe – tværtimod. En grundlæggende uddannelse, som livet i gennem følges op af efteruddannelse, vil i fremtiden være en forudsætning for et spændende job med en fornuftig løn. Derfor er det afgørende, at I med det samme kommer i gang med en uddannelse. Vores råd til jer, som endnu ikke har besluttet jer, er klart: Vælg erhvervsrettede uddannelser! Både de faglige uddannelser og de erhvervsgymnasiale uddannelser giver gode muligheder for beskæftigelse og videregående uddannelser. Inden for de erhvervsfaglige uddannelser findes der mange muligheder lige fra traditionelle hånd-værksfag til merkantile og service fag. Det er uddannelser som har god beskæftigelse, og sådan vil det også være fremover. Allerede i dag oplever mange virksomheder i Nordjylland problemer med at finde faglærte medarbejdere. Problemet bliver ikke mindre i de kommende år, hvor de store årgange fra efterkrigsårene går på pension, og de små ungdomsårgange er på vej ind på arbejdsmarkedet. Derfor er der brug for, at flere af Jer vælger en faglig ungdomsuddannelse. I som går denne vej, kan i øvrigt se frem til en løn under uddannelsen, som er flere gange højere end den SU, man kan få som hjemmeboende gymnasieelev. Mange af jer, som er i tvivl, overvejer måske at gå i gymnasiet, fordi I ikke ved, hvad I ellers skal. Det almene gymnasium er den helt rigtige vej, hvis man er sikker på, at man vil tage en videregående uddannelse. Men studentereksamen giver ikke i sig selv adgang til et godt job, og desværre er der alt for mange studenter, som ikke får nogen uddannelse efter gymnasiet. Hver tredje af de almene studenter har ikke fuldført en anden uddannelse ti år efter, at de har afsluttet gymnasiet. Derfor gælder det om at komme godt fra start. Og er man i tvivl, kan de erhvervsgymnasiale uddan-nelser - htx eller hhx - være et godt alternativ til det almene gymnasium. Både htx og hhx giver mulighed for enten at gå i lære eller at tage en videregående uddannelse. Det vigtigste er, at I får en erhvervskompetencegivende uddannelse i form af en faglig eller en vide-regående uddannelse. Det skal man have med i bagagen for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Danske virksomheder skal kunne konkurrere med virksomheder over hele verden. Det kræver velkvalificerede og engagerede medarbejdere med en god uddannelse i bagagen. Så når I i de nærmeste dage skal vælge en uddannelse, så skal der lyde en opfordring til at tænke erhvervsrettet. Held og lykke fremover!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...