EMNER

Vælg den bedst egnede

Godt, at der fortsat i landets ledende regeringsparti, Venstre, er folk, der kan kigge lovstillerne over skulderen, så vi får luget de værste og mest intetsigende tidsler af bedet.

Derfor tak til Folketingets formand, Thor Pedersen (V), for at have råbt vagt i gevær vedr. et såkaldt ligestillingsforslag fra ligestillingsminister Karen Jespersen (V). Hvor er Thor Pedersens indsigelse mod lovforslaget dog rigtigt, ligesom det rammet plet over for en selvfølgelighed i et demokratisk og oplyst samfund som det danske, "at man vælger den bedst kvalificerede til et job, uanset køn. Også uanset om det drejer sig om en mand eller en kvinde". Og så burde der egentlig ikke være mere at snakke om. Men det er naturligvis, når vi i dette land har kvinder med skarpe tunger og negle forrest i mediernes debat. Vi ved alle, hvem der hentydes til. Og en enkelt skal nok få lov til at komme frem. Også her. Men inden da, lad os vende tilbage til Thor Pedersens argumentation: "Selvfølgelig ville såvel en mand som en kvinde finde det uforståeligt, hvis vedkommende søgte et job og pænt måtte vente, til der blev enten indstillet en mand eller en kvinde til jobbet". Hvad er det for noget snak? Som Thor P. gør opmærksom på, "er kvinden den bedste egnede til jobbet, får hun det, og er manden den bedst egnede, får han det". Hvor svært kan vi egentlig gøre det i dette land? Jo, hør nu engang. Socialdemokratier har en kvinde i Folketinget med en hvas tunge og skarpe negle, Karen Hækkerup. Hendes reaktion på ovennævnte fornuftige - og helt-nede-på-gulvet - argumentation fra Thor Pedersen er som følger: Thor Pedersen er bare en gammel mand, der ikke har forstået nuancerne kønnene imellem... Vi andre siger nok engang: Hva'beha'r? Denne Karen Hækkerup skylder alle os gamle mænd/kvinder at fortælle, hvilke nuancer hun tænker på. Og det vil vi gerne vide, inden hun skræpper videre! Men jeg tror at kende baggrunden for Karen Hækkerups felttog mod Thor Pedersen. Hun har erkendt, at den gammelsocialistiske klassekamp om kroner og ører er et overstået kapitel for S. Tilbage har hun og ligestillede (også Karen Jespersen?) en anden kamp. Før den, men gør det med en anden argumentation end ovennævnte.