Lokalpolitik

Vælg Egholm

FORBINDELSE:En vred, men dog glad Laurits Krog fra Hou skrev (25.11.) om amtsborgmester Orla Havs meningsændring angående den 3. Lim- fjordsforbindelses placering? Der formodes, at amtsborgmesteren stadigvæk står fast ved sine meninger om en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Amtsborgmesteren går ikke ind for en hovsa-løsning, men et gennemtænkt projekt, som tjener samfundet bedst muligt på lang sigt, frem for mange andre politikeres mere populistiske meninger. Der er stadigvæk et stort flertal i det gamle amt og i Aalborg Storkommune om en Egholm-linie. En Egholm-linie vil stadigvæk gavne landsdelen bedst muligt, når der tænkes fremad og ikke kun på nu og her. Hele Nordjylland, men ikke mindst Aalborg Lufthavn og turismen er i en rivende udvikling. Det betyder vokseværk i det nordvestjyske, ikke mindst indenfor erhvervslivet som aldrig før. Derfor vil Nordjylland stå mere styrket, hvis det trafikale problem blev løst på en fornuftig politisk måde. Politik drejer sig ikke kun om stemmer ved et Kommunevalg, men snarere om en gennemtænkt fremadrettet udvikling for hele det nordjyske erhvervsliv, ikke mindst turismen, og de trafikale bilisters mange timers ventetid hver morgen ogaften før og efter arbejdstid.