Vælg med hjerte

Jeg forstår hr. Stellners undren over sagsbehandlerer/socialrådgiveres rolle i kommunerne, da vi er mange, der deler den. (Se bare på bl.a. www.k10.dk) hr. Stellners spørger, om ikke disse ansatte er til for at hjælpe borgeren? Eller om de er ansat til alene at varetage kommunal spareiver?

Jeg tror desværre ikke (af lommestatistiske grunde), at hr. Stellners får noget svar fra hverken kommune eller ansatte. men skulle det ske, vil det også glæde mig at få svar på spørgsmålet. Jeg kan kun supplere hr. Stellners læserbrev med, at det ikke kun er i børne- og ungeafdelinger (om end det er de værste steder det kan ske, som i Tønder og Mou sager, at sådanne arbejdsgange råder. Det gælder også inden for sygedagpenge, pensionsafdelinger, lægekonsulenter, omsorgsafdelinger og hjælpemiddelafdelinger. Ét er nemlig (efter min mening) at loven fint foreskriver både det ene og det andet, måske for at Fogh og Co kan vise flotte love udadtil i verden?, men at det i praksis ser helt anderledes og uigenkendeligt ud der, hvor loven skulle sikre borgeren. Jeg stiller også spørgsmål ved, hvordan kommunalt ansatte i visitatorstillinger bruger deres uddannelse; f.eks. en ergoterapeut der i et afslag mener at al hvile (15 timer i døgnet) skal foregå i plejeseng i soveværelset, at det er ok, at man ikke kan komme ud i sin have, at der ikke er krav om , at garageport skal være lukket, at en nybagt enke med halvsidig lammelse kun har brug for en elektrisk dåseåbner (som ikke overstiger de 500 kr."s egenbetaling) for at kan klare hverdagen. Desuden stiller jeg spørgsmål ved, hvordan kommunale hensigtserklæringer hænger sammen med sagsbehandler/socialrådgivers modsætningsfyldte afslag på hjælp. Som f.eks. afslag på hjælp til udgifter til specialtræning, når al anden form for træning/motion er direkte skadelig, skønt kommunens hensigtserklæring lyder på, at alle borgere skal have motion, og at der skal arbejdes frem mod sundhed som forebyggelse. Selv sagsbehandlere i klageinstansen Det Sociale Råd giver kommuner ret i sådanne afslag. Det bestyrker min mistanke om, at hvad der står i loven slet ikke handler om borgernes ret og velfærd, men om Fogh og Co.'s anseelse i udlandet/forfremmelse af ministerposter herhjemme. For det er da flot at kunne vise økonomisk fremgang, lavere ledighed, stører skattelettelser og fornemme love i udlandet, men netop på det lovmæssige område, har udlandet ingen chance for at se realiteterne: nemlig at borgerne ingen chance har mod systemets interne regler! Sluttelig er der også en meget fin detalje i loven, som giver borgere mulighed for at klage til højeste instans; Det Sociale Ankenævn. Men det er også kun på papiret, for for menige borgere er det nærmest umuligt at kunne formulere sig frem til at nå en sådan instans, hvis man da ikke er uddannet advokat, eller inden for regimet. Jo, jeg skriver regimet, for sådan fungerer offentlige instanser desværre, alt, alt for ofte. Tak for dit læserbrev, hr. Stellner! Det er rart, når også andre, ikke-ramte, gør opmærksom på sandhederne. Også en tak til Hr. Rømer gode læserbreve. Hr. Durhus derimod giver mig kuldegysninger ned ad rygsøjlen og en enorm skamfølelse over at være etnisk dansker! Men Hr. Durhuus var måske bare den eneste, der turde/kom til at fortælle om hvilke menneskesyn der gør, at man vælger partiet Venstre? Jeg håber der er rigtig mange, der vælger med hjertet og ikke pengepungen ved fremtidige valg, nu hvor mange tør stå frem med lovens mangelfulde virkning, for alt kan købes, undtagen sikkerhed for at sig og sine aldrig får brug for hjælp i livet. Dette igen skrevet med min gode venindes hjælp ved tasterne, for jeg fik afslag på hjælp til at kunne ytre mig skriftligt.