Vælg mere modigt

Der falder nu ro over gymnasiereformen i det almene gymnasium, stx. Efter en krævende start, en del kritik og et stort arbejde ude på skolerne er den blevet evalueret – alting skal jo evalueres i dag.

Derefter har Bertel Haarders særlige følgegruppe vurderet evalueringen. Og til sidst har følgegruppen så givet ministeren nogle anbefalinger. De er meget fredsommelige. Det skal være nemmere at være ansøger: I stedet for at vælge mellem en masse studieretninger, skal ansøgerne vælge mellem matematisk og sproglig indgang. (Noget lignende har vi allerede indført i Nørresundby ved at have en naturvidenskabelig, en samfundsfaglig og en sproglig-musisk indgang.) Så skal elever med flere sprog have mindre naturvidenskab, og elever med fysik på højere niveau kan få lidt mindre sprog. Endelig skal der kun være 200 timer til fagsamarbejdet Almen Studieforberedelse (nu er der 240 timer). I dag mødes partierne bag gymnasiereformen. Det er alle partier i Folketinget (undtagen Enhedslisten). De er uenige nu. Dansk Folkeparti vil helst have gymnasiet rullet tilbage til tiden før reformen, Haarder vil det samme som følgegruppen, og de øvrige partier vil se tiden an. Så der bliver nok ikke ændret ret meget. I samme retning trækker det også at Rektorforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er stort set enige om at reformen nu har fundet en passende form. Når de to aktører finder sammen, lytter flere af partierne og følger deres fælles råd. Det betyder dog ikke at reformen har fundet sin endelige form ude på skolerne. Det er nemlig en del af reformen at den enkelte skoleledelse nu bestemmer meget mere om hvordan skolen skal uddanne studenter. Vi har lært af de første års erfaringer og udnytter mulighederne. F.eks. har vi i Nørresundby tilrettelagt Almen Studieforberedelse anderledes fra næste skoleår så fagsamarbejdet bliver enklere og tydeligere for både elever og lærere. Vi har også set at en del elever mangler kemi C-niveau og matematik B-niveau til deres videre uddannelse. Som koordinatorskole for Gymnasial Supplering i Nordjylland har vores studievejledning nemlig overblik over al supplering i regionen, og den viden har vi brugt. Derfor har vi designet vores forløb således at alle elever har kemi C, og de der ikke allerede har mindst matematik B, kan vælge det. På den måde skal vores elever ikke supplere ret meget, dvs. de kan nemmere komme i gang med en videre uddannelse. Jeg tror at flere andre skoler på lignende måde udnytter deres frihed til at planlægge elevernes fagvalg og forløb. Da vi havde orienteringsaften for otte dage siden, var der mange på besøg, og det viste sig at elever og forældre stillede færre spørgsmål til selve reformen end før. Dens indretning er ved at blive kendt. Det er dejligt for de unge. Det gør det lettere for dem og deres forældre at vælge. I samme forbindelse kan man så håbe at ikke bare skolerne, men også de unge gør noget for at styrke uddannelsesniveauet i Danmark. Det kan de især gøre på to måder. For det første kan mange af dem gå i gang med en ungdomsuddannelse. Målet er at 95 pct. vælger en ungdomsuddannelse, men vi ligger nede omkring 80 pct.. Det er for lidt! For det andet kunne de unge gøre både sig selv og landet en tjeneste ved at vælge mere modigt. Nu vælger mange lidt forsigtigt studieretninger med en uskarp profil. Men det bedste valg for den unge er at vælge noget med saft og kraft. Mit råd er: Vælg en studieretning med en klar profil. Dvs. en af disse fire muligheder 1) meget naturvidenskab sammen med matematik A, 2) meget samfundsfag (med mindst matematik B), 3) meget sprog – gerne tre sprog, eller 4) med musik på A-niveau. På den måde kan man lidt mere end gennemsnittet, og gymnasiets fællesfag gør alligevel at man får en bred uddannelse. Søren Hindsholm er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF, www.nghf.dk. Født 21.12.1958 i Dronninglund, studieophold University of Cambridge 1982-83, cand.mag. Aarhus Universitet 1990. Anmelder ved Kristeligt Dagblad. E-post: s@hindsholm.dk