EMNER

Vælg rigtigt

Hvad der kendetegner en god MEP’er er nok et spørgsmål af individuel karakter, så derfor vil jeg med dette indlæg forsøge at fremføre hvad jeg tror bør være kendetegnende.

Det er afgørende, at personen besidder gode forhandlingsevner, nogle klare synspunkter og sproglige færdigheder, og derudover er det vigtigt, at der er et stort overblik til de europæiske anliggender og det at lytte til andre er også en vigtig del, endvidere mener jeg det er vigtigt med et godt kendskab til de europæiske institutioner, og en forståelse for Europas overordnede politiske og kulturelle problemstillinger. Som person skal vedkommende udstråle personlighed og være i stand til at forhandle med medlemmer fra andre lande og andre politiske grupper, og besidde evnen til at identificere sager, hvor EU kan være en del af en løsning, og i denne forbindelse er det nødvendigt at kunne skære igennem Bruxelles` bureaukrati og samarbejde på tværs af nationale og politiske skel, og endelig skal personen gøre sig klart, at befolkningen har meget at vinde, hvis de får opbakning og hjælp fra en god europæisk parlamentariker, der fremstår som en entusiastisk og velinformeret person, der ved hvad der skal til, og er ikke bange for at forsvare holdningerne, men erkender værdierne i at kunne samarbejde med andre parlamentsmedlemmer med henblik på at nå til enighed om holdbare kompromisser, og naturligvis er det vigtigt, at personen er pro Europæisk. Europa-Parlamentet repræsenterer på mange måder en problemløsningsmekanisme, og derfor har parlamentarikerne brug for en masse idealisme og besidde en evne til at se problemerne og derefter søge løsningerne. I Danmark skal danske vælgere til stemmeurnerne 7.6. for at vælge 13 danske MEP’er til den næste femårige periode i Europa-Parlamentet.