Lokalpolitik

Vælgere har kort hukommelse

Først vil jeg rose NORDJYSKE Stiftstidende for deres debatsider og dernæst takke Henning Tjørnehøj for hans gennemgang af den politiske virkelighed tre årtier tilbage i kronikken (28.10). De perioder, H.T. beskriver, kan jeg tydelig huske.

Som afdelingsformand i firserne for Husligt Arbejder Forbund, der organiserede hjemmehjælpere og husassistenter, var der masser af fyringer af personalet i hjemmeplejen og på sygehusene landet over. Det gjaldt også for sygehjælperne i det tidligere Dansk Kommunal Arbejderforbund. Hver gang kommuner og amter havde lagt budget kom meldingen fra Poul Schlüters regering, at man ville straffe de kommuner og amter der havde forhøjet udgifterne. Selv beregnede prisforhøjelser kunne udløse en økonomisk straf, så man måtte begynde forfra. Jeg håber på en fair valgkamp og uden at medierne alene sætter dagsordenen. Men nogle journalister er allerede i gang. Hvem husker ikke at de ved sidste valg havde udråbt Mogens Lykketoft (folketingets skarpeste hjerne) som gammel. ¿Man trængte til fornyelse i S¿, og hvad sker der nu ¿S¿ hold er for ungt¿. Vel syntes jeg ikke, at Anders Fogh er for gammel, han er garvet og meget snu. Han går ud fra, at flertallet af vælgerne har en meget kort hukommelse. Jeg vil til slut erindre mine medvælgere, at Anders Fogh har sat Danmarksrekord i kovendinger i politik. Han centraliserer den politiske magt til staten og fratager kommunerne det lokale selvstyre. Han støtter velfærdsstaten, roser fagbevægelsen for ansvarlighed og fleksibilitet. Han fik hele den muslimske verden på nakken, og den vestlige verden rynkede brynene over hans stædighed, fordi han ikke ville tale med ambassadørerne fra de muslimske lande. Har sendt danske soldater i krig, for at vise USA, at han, som dansk statsminister, vil bekæmpe diktatorer og ikke som S¿ statsministre der under Andens Verdenskrig ¿samarbejdede¿ med tyskerne. Af en eller mærkelig grund straffer vælgerne ikke V og K så hårdt, måske tænker vælgerne, at man kan forvente sig lidt af hvert fra den kant, så skidt - pyt. Hvorimod de nuværende socialdemokrater i folketinget skal stå til ansvar for det der gik galt for dansk økonomi for flere årtier siden, men som Henning Tjørnehøj i sin indlæg beskriver, havde venstre og de konservative et stort medansvar og det var måske større end socialdemokraternes. Der var for resten en forhenværende venstre borgmester fra Pandrup , om på debatsiden skrev noget om inerti. Han syntes f.eks, at man i det super demokratiske USA har en god regel, der kun tillader landets ledere at blive valgt for to perioder. Det skulle Anders Fogh tage til efterretning.