EMNER

Vælgerforeninger slår sig sammen

AALESTRUP:Op imod 150 medlemmer har mulighed for at give sin mening til kende, når der i aften i Rosenparkens pavillon skal tages stilling til en sammenlægning af venstrevælgerforeningerne i Testrup og Østerbølle-Aalestrup. Tidligere har vælgerforeningerne i såvel den østlige (Hvam-Hvilsom-Simested) som vestlige (Fjelsø-Gedsted-Vesterbølle) del af Aalestrup Kommune gennemført sammenlægninger, og nu kommer turen så til de sidste tre. - Vi følger selvfølgelig de procedurer og den tendens, der ses mange andre steder, forklarer formanden for lokalforeningen i Østerbølle-Aalestrup, Niels Peter Sørensen. - Vi ser flere fordele ved en større forening med flere medlemmer. Vi får samlet nogle ressourcer og vil fremstå som en stærkere vælgerforening, vurderer han. Aftenen begynder med generalforsamling i vælgerforeningen for Østerbølle-Aalestrup. I forbindelse med behandlingen af dagsordenen skal der tages stilling til en nedlæggelse af foreningen. Senere på aftenen er der så lagt op til stiftende generalforsamling i en ny og større forening. - Såfremt der er flertal i forsamlingen for en sammenlægning, vil vi nå op på et samlet medlemstal på mellem 140 og 145, fortsætter Niels Peter Sørensen. Formanden har umiddelbart svært ved at forestille sig, at der vil være modstand mod en sammenlægning. - I Aalestrup og Østerbølle glæder vi os over udsigten til at få kollegerne fra Testrup med i fællesskabet, tilføjer han. Når fusionen er en kendsgerning, skal der vælges en helt ny bestyrelse og en ny formand. På formandsposten i Testrup sidder for tiden Niels Aage Poulsen. - Man kan sige, at vi starter på nulpunktet igen. Vi satser dog på, at der i den nye bestyrelse vil være nogle gengangere i forhold til de to siddende bestyrelser, der kan være give os en god start. Men det er også altid gavnligt med nyt blod, mener Niels Peter Sørensen. Begge formænd håber iøvrigt, at mange medlemmer møder op i Rosenparken i aften for at være med til afstemningen. Også selvom generalforsamlingerne falder sammen med valgmøderne til Landsbyrådet, der holdes rundt omkring i de otte landkirkesogne i Aalestrup Kommune.