EMNER

Vælgermøde i splittet pastorat

Udfordrende lister i Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat vil ikke deltage i møde - frygter mudderkastning.

Der er valg til menighedsrådene 11. november, og som tidligere fortalt er der kampvalg i alle tre sogne i det konfliktramte Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat. De siddende menighedsråd i Rubjerg og Jelstrup, som nedlagde arbejdet for at slippe for at samarbejde med præst Mette Villads Christensen, er blevet udfordret af konkurrerende lister, der er utilfredse med håndteringen af konflikten. Det siddende menighedsråd i Lyngby, hvor et flertal støtter præsten, er omvendt også blevet udfordret af en liste, der støtter de siddende i Rubjerg og Jelstrup. Fællesmenighedsrådsformand Ove Jessen har forsøgt at få et vælgermøde med alle seks lister op at stå forud for valget, men det har de to udfordrende lister samt det siddende råd i Lyngby takket nej til. - Her kunne vi have belyst tingene og få fortalt, hvad vi hver især vil, men de har givet afslag. Jeg synes, det er særpræget, at de ikke vil træde frem, siger Ove Jessen. Fokus på fremtiden Begrundelserne fra de andre lister er især, at man frygter, at det vil gå op i mudderkastning. - Vi har set, hvordan de holder møder og smider skidt i hovedet på hinanden, det vil vi ikke være med til. Vi tror ikke på, at det vil føre noget godt med sig, siger menighedsrådsformand i Lyngby, Gert Houen Pedersen med henvisning til et orienteringsmøde i Hundelev, hvor flere personlige anklager kom frem. Også i Rubjerg har den udfordrende liste ikke lyst til det, og taktikken er i stedet at fokusere på, hvad den nye liste vil, og fortælle det ved at dele materiale om det ud til alle i sognet. Listen går bl.a. til valg på, at der skal genskabes et godt og positivt arbejdsklima mellem alle ansatte og frivillige, at der skal være mere åbenhed og lydhørhed i menighedsrådets arbejde, og at der skal være flere aktiviteter. - Vi vil gerne arbejde fremad, og vi stiller op, fordi nogen er nødt til at få luftet ud, siger Knud Pedersen fra listen. I Jelstrup siger Christen Christensen fra den udfordrende liste, at man holder fokus på at køre en sober valgkamp uden mudderkastning. - Vi synes ikke, at et fælles møde for de tre sogne har nogen relevans, og det vil næppe blive fremadrettet. Vi vil ikke være med til at kaste skidt på hinanden, siger han. Vælgermødet gennemføres alligevel med de tre lister, der vil - det bliver 5. november klokken 19.30 på løkkens Veikro.