Lokalpolitik

Vælgerne har det sidste ord

Hvor mange tillidsposter kan et enkelt menneske bestride inden for rimelighedens og troværdighedens grænser? Spørgsmålet dukker op med jævne mellemrum. Dels kommer det fra tid til anden frem, at i det mindste nogle af de mest aktive inden for såvel erhvervslivet som fagbevægelsen mener at kunne sidde i både 10, 20 og måske også 30 bestyrelser på én gang. Dels står der "grådighed" malet over alt i ansigterne på flere af dem, der lufter forargelse over, at nogle politikere mener at have tid til at sidde i både Folketinget og det lokale amtsråd på én gang. Eller i sjældnere tilfælde i folketing, amtsråd og byråd på én og samme tid. Senest har kolleger i Nordjyllands Amtsråd kritiseret Jens Christian Larsen fra Frederikshavn for, at han åbenlyst gør mere ud af sit politiske arbejde på landsplan end på amtsplan. For mens Folketinget og måske ikke mindst Nordisk Råd har hans levende interesse, og mens han har fundet tid og overskud til indtil videre 20 af 23 amtsrådsmøder, kniber det mere med at passe pladsen i amtets sundhedsudvalg, hvor han kun er kommet til 33 af 44 møder. Ifølge formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft er det "ikke befordrende for en ordentlig og kvalificeret behandling af tingene, at ikke alle følger arbejdet kontinuerligt". Umiddelbart kunne det være fristende at lade amtsrådsmedlemmer være aflønnet efter, hvor mange af årets aftalte møder, de deltager i - vel at mærke en samlet sum, der divideres med antallet af møder - men det vil for alvor gøre det til et spørgsmål om penge at gøre en aktiv indsats inden for politik. Og forhåbentligt er det andet og langt mere end aflønningen, der driver det politiske værk. Det kan være svært at sætte grænser for, hvem der må involvere sig i hvilke typer politisk arbejde. For det er en kendt sag, at nogle kan overkomme væsentligt mere end andre. Og forude for alle lands-, amts- og byrådspolitikere venter jo hele tiden den næste store eksamen. Hvis vælgerne ikke er tilfredse med en politikers indsats, engagement og mødefrekvens, kan de krydserne ved andre kandidater.