EMNER

Vælgerne har gennemskuet VK og DF

VK-regeringens og Dansk Folkepartis vælgere er blevet paradokser,

da mange af deres vælgere sætter spørgsmålstegn ved VK og DF’s politik, når det drejer sig om fastholdelse af den høje velfærd i Danmark. Dette fremgår af en meningsmåling, som Epinion har foretaget for Ugebrevet A4. Meningsmålingerne viser, at Socialdemokraterne er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen, som støttes af 45 pct., mens VK-regeringen og DF kun får støtte af 17 pct.. Når det gælder vores ældre borgere, så mener 49 pct., at Socialdemokraterne er bedst til at sikre de ældres velfærd uanset DF’s lefleri over for vores ældre, så får de borgerlige kun støtte af 15 pct.. I børnefamilierne har hele 52 pct. mest tiltro til Socialdemokraterne mod VK’s 14 pct.. De borgerlige vælgere udtaler endda til Epinion, at de ikke længere har tillid til regeringen og DDF’s velfærdsmodel. Befolkningen har fundet ud af statsministerens ofte lovende fortælling om hvor godt det går, men andre kan ved eget selvsyn se, at det modsatte er ved at ske, og kursen går mod brugerbetaling, som er regeringens mål. Derfor er det en skam, at Socialdemokraterne på trods af de positive bedømmelser af ledelse og dens politik desværre endnu står lidt svagt i meningsmålingerne, som vi håber på vil vende til den mere positive retning. Det går roligt, men sikkert fremad for S.