Lokalpolitik

Vælgerne trodsede de færre valgsteder

De færre valgsteder er kommet for at blive.

Problemerne ved valget i september var begrænset til enkelte valgsteder med dårlig skiltning eller få p-pladser til vælgerne. 
Arkivfoto: Lars Pauli

Problemerne ved valget i september var begrænset til enkelte valgsteder med dårlig skiltning eller få p-pladser til vælgerne. Arkivfoto: Lars Pauli

Det var givet på forhånd, men blev officielt cementeret, da magistraten i går evaluerede forløbet af valget til Folketinget 15. september. Forud for valghandlingen blev det kritiseret, at kommunen for at spare penge havde mindsket antallet af valgsteder fra 61 til 31, men den kritik er ifølge borgmester Henning G. Jensen (S) gjort til skamme. - De, der sagde, at det ville gå ud over stemmeprocenten, havde ikke ret, siger borgmesteren med henvisning til, at stemmeprocenten steg med mellem 0,9-1,5 procentpoint i de tre valgkredse. - Selvfølgelig kan vi ikke vide, om flere valgsteder havde betydet endnu højere valgprocent, siger borgmesteren, der slår fast, at evalueringen viser, at demokratiet ikke tog skade. - Folk er mere mobile end tidligere, siger borgmesteren, der også peger på den udvidede mulighed for at brevstemme, idet der ved valget kunne stemmes per brev på biblioteker og i bogbusser, hvilket 4784 vælgere benyttede sig af. Ialt blev der afgivet 11.300 brevstemmer, knap det dobbelte af antallet i 2007. Ved næste valg vil der derfor blive flere steder, hvor der kan brevstemmes. Det skal således være muligt at brevstemme på centrale pladser i de større byer. I den forbindelse er City Syd en mulighed. - Folk gerne vil brevstemme, siger Henning G. Jensen, som forklarer det med de meget forskellige arbejdstider, miniferier og andet, der øger behovet for fleksibilitet. Ifølge evalueringen fungerede afstemningen tilfredsstillende langt de fleste steder. Enkelte steder havde vælgerne svært ved at finde afstemningslokalet på grund af dårlig skiltning. Andre steder var parkeringspladser optaget af personale og tilforordnede. - Ved næste valg vil skiltningen være i orden, og det vil være indskærpet at p-pladser tæt ved indgangen er forbeholdt vælgerne, siger borgmester Henning G. Jensen, der anslår besparelsen ved de færre valgsteder til en halv million kroner. Når sidste bilag er talt med, ventes en samlet udgift på 3,9 million kroner.