Vælt et par huse og frigør slottet

Aalborg bør skabe noget smukt i Nyhavnsgade, når muligheden er der

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et synligt Aalborghus Slot med grønne volde. Visualisering: Malthas Tegnestue

AALBORG:Aalborg Slot - eller i hvert fald synet af den gamle slotsbygning - kan på ny komme til ære og værdighed og danne et smukt modspil til det nye Utzon Center på den anden side af vejen. - I dag ser man stort set først slottet, når man er kørt forbi, mener man på Malthas Tegnestue i Aalborg. Herfra har Teknisk Forvaltning nu modtaget ændringsforslag til lokalplanen for området. - Når Nyhavnsgade nu skal være to-sporet, bør man benytte lejligheden til at lave en flot vej, siger indehaveren af tegnestuen, Gunnar Munk Jørgensen, med en opfordring til byrådspolitikerne om for en gangs skyld at være flottenheimere. I forslaget anbefaler man, at de nordligste huse med baghuse i resterne af Slotsgade rives ned. Det er her, bl. a. den kendte Café Charles har lokaler. Med nedrivningen af de to ejendomme åbnes for et smukt kig fra Nyhavnsgade fra øst frem mod Slottet. Fint slot med volde - Gaden vil blive mere grøn i sin fremtoning, og vi vil kunne vise, at vi har et fint gammelt slot med volde og det hele, siger Gunnar Munk Jørgensen. Efter nedrivningen af de to ejendomme vil det være muligt at trække Nyhavnsgade lidt mod syd, så der også bliver bedre plads til Utzon Centret. Der vil lige akkurat være plads til en to-sporet vej. På Malthas Tegnestue kender man forholdene, fordi man har haft tegnestue i Strøybergs Palæ i 30 år. Et grønt rum Nyhavnsgade vil komme til at forløbe i et grønt rum og ikke blot lave en undvigemanøvre for to tilfældige huse. Samtidig vil det blive muligt at forlænge Strøybergs Palæ mod vest som det oprindelige var tænkt, så der opstår et symmetrisk anlæg. Det vil klæde Utzonparken, siger Gunnar Munk Jørgensen. Tænk visionært Han mener, Aalborg bør læne sig op ad historien og få skabt noget smukt, når muligheden endelig er der. Det skal ses i lyset af, at man ikke er sluppet for heldigt fra boligbyggeriet Mellem Broerne, og der i den aktuelle debat udtrykkes tvivl om, hvor meget kommunen får indflydelse på den del af havnearealet som Aalborg Havn nu har solgt til A. Enggaard A/S. - Tænk visionært. Det vil glæde for både borgere og turister, lyder det fra Malthas Tegnestue. Aalborghus Slot blev oprindelig - da det blev flyttet fra midtbyen, hvor Danmarks Gades Skole senere blev bygget - anlagt ved fjorden. Når beliggenheden nu er tilbagetrukken, skyldes det, at fjordarealet er fyldt op.