Boligøkonomi

Vær forarget på S

Kære Bjarne Walentin Christensen (8.6.). Du har hverken grund til at være misundelig eller forarget over, at der er forsvundet ca. 8 mia. fra Landsbyggefonden. Vi indbetaler to pct. af huslejen til fonden, når vi bor i almennyttige lejeboliger. Det er vedtaget i 1967 under en af Jens Otto Krag-ledet S-regering, De penge var tænkt som rentetilskudsordning p.g.a. dyr rente dengang til nybyggeri, vel at mærke.

Man har ikke afskaffet indbetalingen, skønt det er billigere at låne penge på det private lånemarked . Nu bruger man så pengene til at bygge pleje- og beskyttede boliger for som en slags lån vel at mærke. Det kan du da ikke fortænke kommunalbestyrelse og regering i. Det er derfor Socialdemokratiet, du bør blive forarget på, for de har lavet fonden, men tiden er løbet fra S og fonden, så nu bruges pengene igen til det, de er tænkt til. Men i forbindelse med skattelettelserne burde man se på, om ikke vi skulle nedlægge fonden, for så ville huslejen falde med to pct. Det kunne B.W.C. passende arbejde for.