Aalborg

Vær med til at finde vinderen

I 2002 havde godt 500 nordjyder en mening om, hvem der skulle have Kulturprisen på 100.000 kr. Det betød, at dommerkomiteen havde godt 100 kandidater at vælge imellem. Vinderen blev græsrodsteateret Det Hem'lige Teater i Aalborg, og derfor er teaterleder Flemming Lindvang med i dommerkomiteen i år. Sidste år var maskekunstneren Kirsten Gitz-Johansen med som repræsentant for den første prismodtager, teatergruppen Dunkelfolket. Foruden Flemming Lindvang består priskomiteen af amtsborgmester Orla Hav, rektor Sven Caspersen, direktør for Nordjyllands KUnstmuseum Nina Hobolth, stadbibliotekar Carsten Winther, formand for Refugiet Klitgården i Skagen Karen Krause-Jensen, NIbefestivalens Peter Møller Madsen, redaktør Flemming Hvidtfeldt, NORDJYSKE, og adm. direktør Lasse Nyby, Spar Nord Bank.