EMNER

Værdidebat

En kommentar til den radikale Nini Lodahl Gjessing (11/3) og socialdemokraten Rasmus Prehn (22/3), der begge fremturer om, at vi etniske danskere skulle være fremmedfjendske. Intet kan være mere forkert, da vort land gennem hele sin 1000-årige eksistens har modtaget udlændinge, der helhjertet ønskede at gøre en indsats hos os.

Mennesker fra et andet land, som ønsker at bo i Danmark, skal selvfølgelig integrere sig, så de assimileres i vort samfund i egenskab af danskere på fuldtid. Eller sagt på almindeligt og forståeligt dansk, som de for øvrigt er nødt til at tillære sig: Mennesker fra et andet land, som ønsker at bo i Danmark på fuldtid og være en del af det danske samfund, skal fuldstændiggøre sig selv som danskere ved kulturelt at indgå i vort land. Det er, hvad integration og assimilation, betyder. Og det er, hvad integrations- og udviklingsminister Søren Pind(V) har udtalt.

Forsiden