Værdier og skrabsammen

"Soldaten & Sølvterrinen"

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Marie Henriette

Bogen er en biografisk roman om Ejnar Offer Oberbech-Clausen, der endte sine dage på Voergaard Slot. Den fortæller ukritisk om hans eventyrlige liv fra barndommen på skovridergården ved Nyborg over hans handelsuddannelse og rejse til Frankrig i 1906 til hans ægteskab med den franske enke, grevinde Marie Henriette. De ejede fire vinslotte, var gode katolikker og donerede mange penge til den katolske kirke, hvorfor Oberbech-Clausen blev udnævnt til romersk rigsgreve af pave Benedikt XV. Aristoteles har forsøgt at adskille historikerens beretning fra digteren: mens den første skildrer det, som hændte, skildrer den anden det, som kunne hænde. Den skelnen kan man i dette tilfælde umiddelbart overføre på biografien og den biografiske roman. Carlsons bog er bygget op omkring nogle facts i Oberbech-Clausens liv, men det er svært, om ikke umuligt, at skelne mellem digtning og virkelighed, selvom bogen indeholder en liste over ting, der i hvert fald er tildigtede, herunder alle breve og samtaler. Friheden over for de biografiske forhold er ganske betydelig. Persontegningen af Oberbech-Clausen og hans hustru grevinde Marie Henriette er både naivt panegyrisk (blomstrende lovprisning - red.) og unuanceret. Vi oplever kun alt det gode, de foretager sig, og psykologisk indsigt er der ikke tale om. Der tegner sig et svagt billede af den historiske samtid, men den er uden beskrivelse af forskellige sociale miljøer. Oberbech-Clausen dør på Voergaard i 1963. Der tages ikke stilling til det, der på omslaget karakteriseres som "12 vogne fyldt med uvurderlige kunstskatte." De, der har besøgt Voergaard, vil vide, at vel er der værdifulde rariteter og bl. a. et berømt maleri af Goya, men at der så sandelig også er noget, der mere har præg af skrabsammen og affektionsværdi. Jeg sidder efter læsningen af bogen med samme fornemmelse, som Chr. Wilster udtrykker i sit digt "Bonden og hans Søn": Men skønt en Del deraf var sandt var der dog megen Løgn iblandt, Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Brian Carlson: "Soldaten & Sølvterrinen" 194 sider, 149 kr., Forlagene Idag & Nordan.