EMNER

Værdier på AAU føres videre

GRUPPEEKSAMEN:NORDJYSKE har bragt mange indlæg i den sidste tid om gruppearbejde og gruppeeksamen. Ligesom avisen på lederplads og i stort opsatte artikler har slået på tromme for bevarelse af gruppeeksamen. Diskussionen har reelt handlet om to ting: Afskaffelse af gruppeeksamen og de fælles projektopgaver. Regeringen har hele tiden understreget, at der skulle være plads til gruppearbejdet samtidig med, at man afskaffer gruppeeksamen. Det fremgår også af forslaget til den nye eksamensbekendtgørelse, som nu er sendt til høring. Nu bør det stå klart for enhver, som også rektor Finn Kjærsdam skriver i avisen (22.1.), nemlig at "at et seriøst projektarbejde kan gennemføres som hidtil". Kjærsdam skriver videre, at "For at sikre dette henvendte Aalborg Universitet sig sammen med Dansk Industri og Studentersamfundet sig til Videnskabsministeriet, og det er glædeligt at konstatere, at videnskabsminister Helge Sander nu via sit nye udkast tileksamensbekendtgørelse har lyttet". Jeg er glad for denne melding og samtidig også glad for det brev, som jeg har modtaget, hvori Aalborg Universitet ved Finn Kjærsdam, Dansk Industrived Charlotte Rønhof og Studentersamfundet ved Karina Søborg kvitterer for dette. Jeg er også glad for, at NORDJYSKE i avisens leder (19.1.) har anerkendt dette. Pointen er altså, at værdierne ved Aalborg Universitets problembaserede undervisnings- og læringsform fremover videreføres, selvom eksamen skal være individuel. Jeg har også - senest meget markant på Aalborg Venstrevælgerforenings generalforsamling - hørt fra flere unge, der læser ved universitetet, at det er en rigtig god løsning.