EMNER

Værdier vigtige

S-R-SF-regeringen har besluttet at nedlægge Værdikommissionen. Kommissionen blev nedsat af den tidligere regering i 2010 med henblik på at bidrage til en åben og bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund.

I forbindelse med beslutningen om at nedlægge kommissionen, er den socialdemokratiske kulturordfører Flemming Møller Mortensen citeret for at sige at, "vi har altid syntes, kommissionen var overflødig og ikke værd at bruge penge på". Det er for mig helt uforståeligt, at regeringen på den måde vælger at kortslutte et rigtigt godt og konstruktivt arbejde om et særdeles vigtigt og vedkommende emne. I Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland havde vi tidligere på året fornøjelsen af at arrangere et meget velbesøgt arrangement i Aalborg Kongres & Kulturcenter sammen med netop Værdikommissionen, hvor bl.a. journalisten Jens Gaardbo og sociologen Henrik Dahl, der begge var medlemmer af Værdikommissionen, lagde op til debat bl.a. om, hvordan den moderne livsstil påvirker vores arbejdsliv og liv i det hele taget. Værdikommissionen har haft flere folkelige debatter rundt omkring i landet, og det er mit klare indtryk, at folk har været meget optaget af at diskutere værdier med kommissionen. Det kan derfor godt undre mig, hvorfor netop en socialdemokratisk regering ved at nedlægge Værdikommissionen åbenbart ønsker at sende et signal om, at det ikke er relevant at diskutere, hvilke værdier der er vigtige i danskernes liv. På mødet i Aalborg drøftedes blandt andet spørgsmålet om stress i arbejdslivet, er det den enkeltes eget problem, er det arbejdsgiverens problem eller er det samfundets og dermed et fælles problem for os alle sammen. Det har også noget med værdier at gøre og netop spørgsmålet om, hvilke værdier der skal være med til at sikre et ordentligt arbejdsliv for den enkelte, burde da om noget interessere en socialdemokratisk regering. I Kristelig Fagbevægelse, der er en værdibaseret organisation, vil vi rigtig gerne diskutere værdier og det ligger os meget på sinde at det danske samfund fortsat præges af gode værdier som omsorg, ansvar og respekt for det enkelte menneske. Værdikommissionen var et rigtigt godt initiativ, som netop kunne være med til at skabe en bred folkelig debat også om værdimæssige spørgsmål. Det er mit håb, at selvom regeringen, formentligt af ideologiske grunde, har valgt at nedlægge Værdikommissionen, alligevel vil være med til at diskutere værdier og sikre en bred og folkelig debat på anden vis.