EMNER

Værdifulde erfaringer fra Vilsted

Erfaringer fra Vilsted skal bruges, når 700 millioner skal bruges på naturgenopretning

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Miljøminister Connie Hedegaard indviede søen.

VILSTED:- De mange gode erfaringerne fra det største naturgenopretningsprojekt i Nordjylland og det næststørste i Danmark efter Skjern å vil kunne bruges ved kommende naturgenopretningsprojekter. - Og dem kommer der er mange af i de kommende år. Det fastslog miljøminister Connie Hedegaard, da hun i går indviede den genetablerede sø i Vilsted i overværelse af ca. 1700 mennesker på festpladsen ved søbredden. Eller i hvert fald det der bliver til søbred, når søen er fyldt helt op. På finansloven, som vedtages på tirsdag, er der afsat 700 millioner kroner til naturgenopretningsprojekter. - Genetableringen af Vilsted Sø er det største naturgenopretningsprojekt under vandmiljøplan 2, og der er høstet mange gode erfaringer her, som vi kan bruge fremover, sagde Connie Hedegaard, der var imponeret over den store deltagelse på festdagen i Vilsted. - Jeg tager den store opbakning her som udtryk for en fin proces, hvor jordejere og borgere har været godt inddraget, sagde Connie Hedegaard. Hun glædede sig over, at Limfjorden undgår at få tilført godt 200 tons kvælstof årligt fra de dyrkede marker. Den store mængde kvælstof havner i søområdet. Men vådområder som Vilsted Sø fungerer som naturens eget rensningsanlæg, hvor bakterier i de våde enge og søen omsætter kvælstof i vandet til uskadeligt kvælstof i luften. Connie Hedegaard slog fast, at naturgenopretningsprojekter i mindst lige så høj grad er for dem, som kommer efter os, og hun roste amtet, Aage V. Jensens fonde og ikke mindst lodsejerne for at have bidraget til et godt samarbejde omkring projektet. - For lodsejerne har det været forbundet med svære beslutninger at afgive jord, selvom de har fået erstatning. Jeg håber også de er stolte over bidraget, lød det fra miljøministeren. Også amtsborgmester Orla Hav hæftede sig ved den store lokale opbakning til Vilsted Søprojektet. - Tak til de involverede, men Ikke mindst tak til de lokale og lodsejere, der har bidraget til at det er lykkedes at gennemføre et projekt, hvis hovedmål er at mindske kvælstofudledningen, men som i tilgift har givet os et stort rekreativt område, hvor man skal til Vejlerne for at finde noget lignende. Han motiverede et leve for søen, inden borgmester Jens Lauritzen som den sidste taler gik på talerstolen på festpladsen. - Det er noget helt specielt for mig at stå her, idet noget af den jord, som nu bliver sø, har været mine forældres. - Da søen i sin tid blev inddæmmet, så var det for at skaffe brød på bordet, men tiderne har ændret sig, sagde Lauritzen, der ikke mindst hæftede sig ved det meget omfattende arbejde med jordfordelingen. - Der er langt mellem de landmænd, som synes at byttet har været dårligt. Nogle har faktisk fået bedre jord ud af det, sagde han.