Naturkatastrofer

Værdifuldt budskab

JUL:Så er vi igen i den travle december måned, hvor der er så mange ting, der lige skal ordnes, inden julen for alvor banker på. Midt i vor alt for stressede og forjagede hverdag kan vi imidlertid helt glemme at være menneske og tage hver dag som en mægtig gave med store muligheder. Ser vi tilbage på året, der så småt er ved at rinde ud, har det dog også budt på mange udfordringer, katastrofer og store ødelæggelser. Jordskælv, olieudslip og aske skyer ændrede pludselig mange menneskers dagligdag og planer. Naturen viste os sin sårbarhed. Samtidig har vi igen oplevet et år, hvor krig, sult, had, ondskab, egoisme, grådighed, svindel, magtmisbrug og terror har ødelagt så meget for hele menneskeheden. Terroren er med ét kommet tættere på vort land, og igen må man foruroliges over, at der virkelig er mennesker, der er villige til at gå i døden kun for at ødelægge tilværelsen for andre. Hvilken verden er det, vi er ved at efterlade til de kommende generationer? Oveni det står vi over for meget store økonomiske vanskeligheder, hvor der nu rejses tvivl om eurolandene kan klare de store økonomiske udfordringer, der truer i horisonten. Herhjemme skal der igen spares og store underskud i staten kan betyde, at dagligdagen ændres for mange. Der er samtidig opstået en dyb mistro og manglende tillid til hinanden og alt skal efterhånden kontrolleres, overvåges eller besværliggøres af alt for meget administrativt arbejde. Vi har så svært ved at finde gode og brugbare løsninger til gavn for alle, og den seneste tids politiske værdidebat bærer sit tydelige præg af, at der i stedet graves dybere kløfter mennesker imellem. Hvorfor er det dog kommet så vidt? Integration eller mangel på samme har medført, at der nu er ved at blive indført et pointsystem, så det bliver sværere at blive en del af det danske samfund. Kærligheden skal pludselig vurderes ud fra kvalifikationer og point. Er det konstruktivt eller et nødvendigt onde? En meget lille del af befolkningen har valgt skadelige ideologier bygget på had, hævn, tvang, undertrykkelse og uforsonelighed og har formået at trække hele samfundet i en gal retning til stor skade for alle dem, der vil fællesskabet og det konstruktive. Alt er således ikke lige godt eller lige meget. Hvor trænger vi dog alle til at standse lidt op og lytte til et helt anderledes og befriende julebudskab, som gælder til alle. Midt i mørket tændes et mægtigt lys, og ordene "frygt ikke" lyder klart og stærkt til ethvert menneske. Det handler samtidig om en glæde som skal være for hele folket. Gud kommer til os gennem et lille barn i Betlehem, men giver det mening at komme i sådan en skikkelse til en verden, der ofte bærer præg af kaos og tomhed. Har vi noget at fejre eller kan vi ikke bare holde os til julehyggen og nisserne. Ja, der er virkelig noget at fejre, for Kristus bringer alt det gode og ægte ind i verden, og dermed er der nu en udstrakt hånd til ethvert menneske uanset baggrund, status, race eller kvalifikationer. Her bliver vi bekræftet i, at det aldrig er ondskaben eller det ødelæggende der vil sejre, men i stedet ser vi, at kærligheden altid vil være stærkest. Det er også den eneste farbare vej til virkelig at bygge bro mellem mennesker og skabe et bæredygtigt fællesskab. Spørgsmålet er blot, om vi har plads til Ham, der giver livet mening og sammenhæng? Når det kommer til stykket, er der kun en, der virkelig har point nok til at begå sig i ethvert samfund og leve livet, som det virkelig var tænkt fra Skaberens side af. Til gengæld kan vi så glæde os over, at Han har gjorde det på hele menneskehedens vegne og vi alle har mulighed for at modtage en betingelsesløs kærlighed og hjælp midt i vor magtesløshed. Han har levendegjort alle de sande livsværdier, der handler om næstekærlighed, omsorg, frihed, tilgivelse, forsoning, håb og fremtid. Disse værdier er gode for ethvert samfund og dybest set det, vi alle har behov for og længes efter. Lad os derfor sammen sætte fokus på netop det opbyggelige og livsbekræftende og dermed ønske hinanden en rigtig glædelig jul.